1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6691518

Besoekers aanlyn

Ons het 43 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

DIE BEWYS VAN PARYS

Loedie vd. WesthuizenIndien daar nog enige twyfel oorgebly het dat na 22 jaar, meerderheidsregering in ‘n ras geintegreerde samelewing nie werk nie, dat dit slegs rasseverhoudinge toenemend vertroebel, dan is die onlangse voorval by Parys afdoende bewys daarvan.

Wat dit verder bewys is die waansinigheid van die liberalisme wat regdeur die wêreld se geskiedenis nog altyd net daarin geslaag het om normale lewensomstandigheid in wanorde te omskep. Voorvalle soos dié in Parys in besonder maar ook die toestand in Suid Afrika in die algemeen bevestig en beklemtoon dit.

Mense wat in die lig van die Suid Afrikaanse voorbeeld en huidige gebeure wat spruit uit die toestroming van vlugtelinge en asielsoekers na Europa en elders steeds rasseintegrasie bevorder, het bepaald die uitwissing van orde en vooruitgang as oogmerk. Die vraag wat aanhoudend op ‘n antwoord aanspraak maak en deurlopend ontduik word, is wat word bereik deur hierdie waansinnigheid.(Foto deur Deon Raath)

Om nog verder in ontkenning te leef dat ras as onderskeidingsfaktor ‘n noodsaak vir geordende samelewing verteenwoordig, is blatante minagting van die werklikheid en ‘n refleksie op selfs beperkte intelligensie.

Dit is tog duidelik dat die ontstaan van die woord rassisme en diie smeerwoord rassis, hulle oorsprong het in die feit dat daar verskillende rasse op aarde bestaan en dat hulle van mekaar verskil. Van hierdie verskille is onversoenbaar en veroorsaak konflik. Ontkenning daarvan is kranksinnig! Daar bestaan nie so-iets soos nie-rassigheid nie.

Wanneer so ‘n konfliksituasie geskep is, en die simptome daarvan beklemtoon word deur dit te verhef as die probleem, is die grondslag gelê om die partye en organisasies wat na vore tree om die simptoom te behandel, maar met voorbedagte raad die oorsprong van die simptoom ignoreer, deur die oningeligte as die orators beskou wat ondersteun moet word. Dit spreek dus vanself dat die simptome sal aanhou solank as wat die oorsprong daarvan nie opgelos word nie. Die oorsprong word beskerm tot tyd en wyl die oogmerk daarmee bereik is.

Dit is tyd dat Afrikaners die spreekwoord glo wat lui dat as jy jou met die semels meng, die varke jou sal vreet! Deur net rondom jou te kyk sal jy merk dat die varke nie net jou lewe nie, maar ook jou eiendom, jou skole, jou kerk, jou universiteite, jou hospitale, jou water en jou kragvoorsiening, ja, alles wat in Suid Afrika deur opoffering met bloed en sweet opgebou is oor geslagte, al reeds grootliks verteer het. Nog en tenspyte hou sommige mense hulle in rebellie met hierdie wanstaltige ideologie van die liberalisme en humanisme besig en weier om die bestaande en natuurlike orde soos deur God geskep te aanvaar, daarin te berus en daarvolgens te lewe, tot hulle en ons hele volk se ondergang.

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie