Media

MEET SY OPPOSISIE AAN SY OPREGTHEID!

SLOTWOORDE VAN DR. VERWOERD TYDENS SY LOSKOPDAM TOESPRAAK

TROU AAN KERK EN TAAL

Die Afrikaner sal dan ook goed moet begryp dat om homself te handhaaf, hy getrou moet wees aan veral dit wat die wese uitmaak van sy identiteit, en dit is in ons geval ons taal en ons kerk. Saam met die taal gaan ons hele kultuurstrewe en kultuurlewe. Saam daarmee gaan ons herinnering aan ons geskiedenis, ons piëteit teenoor ons helde, teenoor ons verlede, en saam met ons geloof, die geloof ook in die toekoms van ons volk, gaan 'n getrouheid aan ons eie kerklike lewe. Ons durf nie dink aan die voortbestaan van die Afrikanerdom, in daardie sin wat ek nou daarvan praat, as ons nie bereid is om onsself op hierdie ter-reine heelhartig te gee nie.

 

LEIERS MOET MOEDIG EERLIK EN KARAKTERVOL WEES

Daarmee vriende, het ek bespreek wat ek vanaand graag na u wou bring, en my boodskap is kortweg dit; U is die toe-koms, die jongmense in die twintigerjare, effens jonger en effens ouer, is ons toekoms, en wat gaan word van of die Afrikaner of die blanke, is in hulle hande. Soos ek reeds gesê het, dit is basies 'n kwessie van karakter. Dit is in sy grondslag jou gereedheid om kennis te kry, jou gereedheid om te dien, jou moed, jou selfvertroue, jou eerlikheid teenoor jouself en teenoor jou  medemens, jou  gereedheid  om  saam  te werk.

VOLK EIS ALLES VAN LEIERS

En as die jongmense van die toekoms aan Suid-Afrika wil bou, beide vir hulself, vir hulle volk en vir hul nageslag, dan sal hulle hulself moet speen van wat kleinlik in elke mens se lewe is. Dit kan 'n bietjie van 'n stryd wees. Dit is nie so maklik om onselfsugtig te wees nie, dit is nie so maklik vir 'n mens om homself geheel en al te gee nie, maar die wat leiers wil wees, moet dit doen. Die wat die volk wil lei, veral in moeilike tye, moet dit bo alles doen, want die volk eis alles, nie net 'n bietjie nie, en dit is my boodskap aan u : Wees die leiers van die toe-koms deur die dienaars van die volk te wees I

(Voorberei deur Marten du Preez)