1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6710011

Besoekers aanlyn

Ons het 34 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

St Helena projek 200

Teken aan

Media

VLAAMS BELANG POLITIKUS MOES 27 SEPTEMBER VOOR REGBANK VERSKYN

Senator Anke Van dermeerschSENATOR MEV. ANKE VAN DERMEERSCH: "EK WIL NET DIE WAARHEID SÊ OOR DIE ISLAMIDEOLOGIE"

We hebben een vraaggesprek met mevrouw Anke Van dermeersch. Ze is behalve senator ook voormalig advocaten-fiscalist en in 1991 was ze Miss België. Sedert 2003 zetelt zij voor het Vlaams Blok in de senaat. Vanaf 2004 (toen een rechtszaak de partij noopte om haar naam te wijzigen) vertegenwoordigde ze op die zelfde plek het Vlaams Belang.

"Mevrouw Van dermeersch we hadden het in de inleiding al over de rechtszaak tegen het toenmalige Vlaams Blok maar op 27 september moest ook ú voor de rechter verschijnen. Zou u de lezers willen uitleggen waarom er een rechtszaak tegen u werd aangespannen?"

 "Ik had de mentaliteit willen aanklagen van islamitische mannen die de vrouw als de bron van alle kwaad zien. Prostitutie, overspel, zedeloosheid en verkrachting zijn in hun primitieve manier van denken allemaal de gevolgen van de lichtzinnigheid van vrouwen. Nochtans zijn daar altijd ook mannen bij betrokken. Als het om verkrachting gaat, ligt de schuld zelfs volledig bij de mannelijke dader en bij hem alleen.

Maar dat blijft in de islamitische psyche buiten beschouwing. Moslimmannen zijn zeer dikwijls blind voor hun eigen tekortkomingen. In hun ogen zit het probleem helemaal niet bij de mannen, maar bij het gedrag en de kledij van vrouwen. Zij “lokken het uit”, luidt het dan. Vandaar dat de islam geobsedeerd is door vrouwenkleren. Om dat aan te klagen had ik een afbeelding gebruikt van een vrouwenbeen met daarbij een soort “thermometerschaal”. De schoenzolen zijn shariaconform, de voeten komen overeen met de gematigde islam. Als men haar kuit ziet is ze een slet, enzovoort, tot de dij. Als die zichtbaar is volgt steniging. Ik werd twee keer aangeklaagd: een keer door een Canadese studente die een soortgelijk idee in een foto had verwerkt, en een keer door het schoenenbedrijf Louboutin, dat vond dat ik hen “imagoschade” had toegebracht".

"Wat heeft de rechter beslist?"

"De klacht van de Canadese studente Rosea Lake is gegrond verklaard. In de zaak-Louboutin is al uitspraak gedaan: alle pamfletten, foto’s en ander propagandamateriaal met Louboutinschoenen moet vernietigd worden. Het is absurd, want dat opent de deur voor tientallen andere processen tegen politici of publieke figuren die merkkledij of – schoenen dragen".

"U trok al eerder ten strijde als we het zo mogen uitdrukken tegen deze ideologie die door links vreemd genoeg als een vreedzame godsdienst wordt gezien. Uw boek Hoer noch Slavin waarin u de onderdrukking van de vrouw aankaart mocht op grote aandacht rekenen. Kunnen we deze campagne in het verlengde hiervan zien?"

 "Ja, zeker wel. Een boek is inhoudelijk natuurlijk sterker en zinvoller, terwijl dit een visuele campagne is, die minder op argumenten steunt maar meer op een treffend beeld. Maar dat is nu eenmaal eigen aan reclame, of dat nu voor commercieel product is of voor een politieke stelling.”

"We schreven reeds over uw deelname aan het protest in Merksem tegen die halal supermarkten. Hoe is het nu hiermee gesteld en wat ook belangrijk is heeft de protestdemonstratie het gewenste resultaat opgeleverd?"

 "Voorlopig heeft dat nog geen effect gehad, maar wij hopen dat het toch minstens tot nadenken zal stemmen. We geven die protestacties zeker niet op”. Kyk ook asb by: http://afrikanervolksparty.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5385%3Aprotes-teen-halalsupermark&catid=160%3Aartikels&Itemid=284&lang=af

"We gaan even naar de actualiteit en dan meer bepaald naar de recente terreurdaden in Kenia. We zijn benieuwd of u signalen heeft opgevangen van Vlaamse moslims die deze aanslag veroordelen?"

"Nee, ik heb geen verklaringen in die zin gelezen of gehoord. In de media werd zelfs niet of nauwelijks vermeld dat de terroristen moslims waren. Maar zelfs àls sommige gematigde moslims één enkele keer, heel uitzonderlijk, terreurdaden van islamitische extremisten afkeuren, dan gebeurt dat bijna altijd volgens hetzelfde stramien: vier lijntjes om te zeggen dat ze tegen geweld zijn en dat ze de aanslagen veroordelen, en dan vier bladzijden om te ‘bewijzen’ dat de échte oorzaken van de terreur niet bij de islam liggen, maar naar gelang het geval, bij de Amerikanen, de Israëli’s, de armoede of het racisme in het westen.”

"Hoe staan de andere partijen tegenover de campagne. Is het weeral het zelfde verhaal van racisme en vreemdelingenhaat of heeft u ook iets positiefs gehoord hierover?"

"Van de andere partijen heb ik alleen maar negatieve reacties gekregen. In het beste geval werd mijn actie genegeerd. Bij het grote publiek ligt dat natuurlijk anders. Zelfs als men detailkritiek heeft op onderdelen van de campagne tegen de islam, zijn gewone mensen dikwijls wel gewonnen voor de onderliggende boodschap. Maar uiteraard heb ik ook vele tegenstanders en vijanden die denken dat het woord “racisme” een vervangmiddel is voor een goed argument.”

"In een vraaggesprek wat we eerder mochten hebben met mevrouw Brunhilde Brahm die ook lid is van uw partij kwam naar voren dat ondanks het cordon sanitair en alle tegenwerking ,het gerust een groot wonder genoemd mag worden dat het Vlaams Belang nog steeds springlevend is. Deelt u de mening van deze gelovige vrouw?"

“Het woord ‘wonder’ komt uit een religieuze context. Ik denk niet op die manier. Enerzijds is het inderdaad verbazend dat wij tegenover zoveel machtige vijanden toch overeind zijn gebleven. Maar anderzijds brengen wij een boodschap waarvan iedereen met eigen ogen kan zien dat zij waar is. Als men tenminste niet ziende blind is. Of ideologisch blind.”

"Mevrouw Van Dermeersch we danken u hartelijk dat u ons te woord wilde staan. Wij van de Afrikaner Volksparty wensen u en de uwen veel heil en zegen toe".

"Zeer graag gedaan en hartelijk bedankt voor de goede wensen. Wij als Vlaams Belang hopen dat Zuid Afrika spoedig verlost mag worden van het onwettige regime".

Kyk ook asb by: http://www.ankevandermeersch.be/2/432

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie