Afrikaner

DIT BLYK DAT JY IN 'N INTERNASIONALE BORDEEL OOK NIE KAN KUIS BLY NIE

verkiesingsgeknoeiKuisheid volgens oudregter Johan Kriegler, is gelyk aan "vry en regverdig" wees. Of hy dit nou net bedoel gehad het met betrekking tot verkiesings in Afrika, is moeilik om te sê as die verloop van veral die politiek in Suid Afrika na daardie veelbewoë 1994 verkiesing in aanmerking geneem word.

Nietemin kan daar met stelligheid vanuit veral behoudende Afrikanergeledere 'n geldige befronsing geskyn word op die afgelope Amerikaanse presidentsverkiesing! Was dit dan nie juis ons "regse" Afrikaners wat met 'n geldige verwagting van oorweldigende welslae op die uitkoms van die ja/nee referendum, gebaseer op die voorafgaande tussenverkiesingsuitslae, ontnugter is met die onverwagte oorwinning van die ja-stemmers nie?

Dit moet bepaald iets te make hê met kundige "rekenaarsmokkelaars"! Hulle is instaat om met die verkiesingsuitslae te smokkel op 'n wyse wat vir die gewone man en vrou heeltemal onbegryplik is. Ek onthou nog hier in die vroeë sestigs was daar 'n humoristiese waarskuwing in baie kantore, agter die nuwe rekenaar opgeplak wat naastenby só geklink het:

ACHTUNG!
ALLES TURISTEN UND NONTEKNISCHEN LOOKENSPEEPERS!
DAS 
KOMPUTERMASCHINE IST NICHT FÜR DER GEFINGERPOKEN UND MITTENGRABEN! ODERWISE IST EASY TO SCHNAPPEN DER SPRINGENWERK, BLOWENFUSEN UND POPPENCORKEN MIT SPITZENSPARKEN.
IST NICHT FÜR GEWERKEN BEI 
DUMMKOPFEN. DER RUBBERNECKEN SIGHTSEEREN KEEPEN DAS COTTONPICKEN HÄNDER IN DAS POCKETS MUSS.
ZO RELAXEN UND WATSCHEN DAS 
BLINKENLICHTS.

So moes ons toekyk hoe ons stemme tydens die referendum heeltemal teen die verwagting in beknoei is, en weer in 1994 se verkiesing aangepas is om die verwagte tweederde meerderheid af te weer. Nou is dit die Amerikaners se beurt om na alle aanduiding 'n uitslag te kry wat heeltemal teen die verwagting en werklikheid in, die verkeerde uitkoms gaan hê. Waar alle uitslae aanvanklik gedui het op 'n oorweldigende wen vir Trump, het die media begin klem lê op die demokrate se verstommende tellings na aan die einde van die verkiesing, so asof hulle wakker geskrik het, indien dit sou moontlik wees!

Hoe dit ookal sy, die uitslag in watter rigting dit ookal gaan, sal 'n nuwe fase in die Amerikaners se politiek inlui en synde huidig nog die erkende grootste en invloedrykste moondheid in wêreldgeledere, sal die gevolge Suid Afrika ook nie verbygaan nie. Die huidige geknoei met stemme in daardie presidentsverkiesing, laat 'n bordeel egter soos 'n Sondagskoolpiekniek lyk! Van kuisbly na afloop van daardie verkiesing sal feitlik elke Amerikaner onder verdenking wees en is daar selfs sprake van burgeroorlog!