1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6691555

Besoekers aanlyn

Ons het 35 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

NEDERLAND EN VLAAMSE STRANDE LOOP DEUR ONDER MULTIKULTURELE TERREUR

VLAAMS BELANG SE FAKSIEVOORSITTER MEV. BARBARA PAS: "MY PARTY HET AL JARENLANK GEWAARSKU DAT DIT VROEG OF LAAT SOU GEBEUR MAAR DIT HET TELKENS OP DOWE ORE GEVAL"

Geagte leser. Ons het al dikwels berig oor vandalisme, aanrandings, berowings en verkragtings wat namelik gepleeg word deur Moslemse vuilgoed, en as hierdie ernstige feite ter sprake gebring 2020 09 06 1word , dit kriminele gedrag deur veral die voorstanders van die reënb(o)ognasie goedgepraat word met argumente dat dit gedoen word omdat hierdie 'jeug' nie kanse kry nie en hulle ook nog gediskrimineer word. Ook voer die politiek korrektes aan dat die gemors meer dikwels gekontroleer word deur die polisie net vanweë hul Marokkaanse en Turkse afkoms. Nav. die strandterreur waar sowel Vlaandere as Nederland begin Augustus mee kennis kon maak, het ons 'n baie insiggewende vraaggesprek gehad met die faksievoorsitter van Vlaams Belang, mev. Barbara Pas.

"Mevrouw Pas, We vallen maar meteen met de figuurlijke deur in huis. Uw partij verwittigde al meer dan 20 jaar dat een multiculturele samenleving nooit kon werken, en toch sloegen de zogenaamde 'democratische' partijen de raad keer op keer in de wind. Mogen we aannemen dat na deze ernstige voorvallen ze nu wel de ogen openden?"

"Helaas niet. Men blijft minimaliseren en nog steeds benoemt men de onderliggende oorzaken niet. Volgens de Blankenbergse afdeling van Groen! was het probleem het teveel aan volk aan de kust en was de NMBS daar met het inleggen van extra treinen richting zee (wat ze elke zomer doen) verantwoordelijk voor. Volgens de openbare omroep VRT waren zelfs de getijden de oorzaak van de rellen… Waanzin. Dat er op dezelfde dag als de rellen in Blankenberge er gelijkaardige problemen waren met groepen allochtone jongeren in recreatiedomeinen in Gent, Willebroek, Houthalen, … daar berichten ze niet eens over.”

"Dus als we het goed begrijpen meent de Openbare Omroep, dat het natuurlijke proces van eb en vloed schuld heeft aan het afzakken van die bendes uit het Brusselse. Zouden ze dan naar uw mening ook bijvoorbeeld de stand van de maan of vallende sterren of wellicht een zonsverduistering bij een volgende vechtpartij als schuldige kunnen aanwijzen?"

"Daar kan ik moeilijk een zinnig antwoord op geven. Wij zijn immers nooit nooit meegegaan in de onzinnig redenering dat eb en vloed iets met vandalisme of misdaad zou kunnen te maken hebben. De linkse media hebben enkel gepoogd goed te praten wat niet goed te praten viel. De vraag over de stand van de sterren vraagt u dus best aan hen. Best mogelijk dat dat de verklaring zal worden bij een volgend crimineel feit".

"We nemen aan dat de socialisten er het zwijgen toe deden , of wellicht deze vechtpartij af deden als een fait divers oftewel een niemendalletje wat weinig om het lijf had?"

"Zoals iedereen trouwens, ook liberalen, veroordelen de socialisten het geweld dat daar gepleegd werd, maar meteen aansluitend waarschuwen ze dat we zeker niet mogen stigmatiseren… Hun vraag aan de minister over deze gewelddaden was dat hij toch zeker niet zou toelaten dat de politie aan etnische profilering zou gaan doen…”

"Kunt u exact schetsen wat er precies gebeurde op die zaterdag 8 augustus op het strand van Blankenberge?"

"Tal van allochtone jongeren die vanuit Brussel naar onze kust waren afgezakt misdroegen zich. De corona regels werden massaal met de voeten getreden, en er werd een stort achtergelaten op 2020 09 06 2het strand. Uit vele getuigenissen van omstanders blijkt dat allochtone jongeren uit Brussel al de hele dag toeristen aan het jennen waren en voor overlast zorgden. Uiteindelijk brak een massale vechtpartij uit waarbij met parasols en ander strandmeubilair naar de politie werd gegooid. Een redder werd op het hoofd geslagen met een fles. hij hield er een zware hoofdwond aan over. Gezinnen met kinderen vluchtten weg van het strand. Na de rellen aan de strandbar waanden sommigen zich blijkbaar nog in een no-go-zone in Brussel en werd er nog een toeristisch winkeltje geplunderd verder in de stad.”

"In de pers konden we vernemen dat de politie toen deze ter plaatse kwam, door deze bendes uit het Brusselse werd belaagd met standmeubilair maar dat ook fysiek het gevecht werd aangegaan met agenten en sommige van deze wetshandhavers derhalve kwetsuren hebben opgelopen. Daarom deze vraag. Is de overheid het gezag finaal kwijt?"

"De allochtone jongerenbendes voelen zich baas. Terwijl de incidenten met geweld tegen politie- en hulpdiensten in stijgende lijn gaan maken de linkse partijen zich druk over zogenaamd geweld door de politie in plaats van tegen hen. Vlaams Belang heeft alvast een voorstel ingediend voor een strengere bestraffing van geweld tegen, hulp- en politiediensten.”

"Als antwoord op de rellen besloten de gemeentebesturen van de badplaatsen Knokke en Blankenberge om met onmiddellijke ingang de stranden niet meer toegankelijk te laten zijn voor het publiek. Het lijkt ons dat je hiermee een heel verkeerd signaal afgeeft. Wat vind u van deze maatregelen?"

"De burgemeesters van Blankenberge en Knokke willen als gevolg van de rellen en vechtpartijen de ‘dagjestoeristen’ weren. De suggestie wordt ook gedaan om extra treinen naar de kust af te schaffen.

Dit zijn collectieve straffen, die horen bij totalitaire regimes. Zulke maatregelen zijn een toegift aan het wangedrag van één groep. De brave burger mag immers niet het slachtoffer worden van de ontoelaatbare gedragingen van een groep allochtone vreemdelingen.

Brave burgers, met goede bedoelingen, die in deze corona tijden niet naar het buitenland op vakantie gaan, zonder tuin, die eens met hun gezin een dagje naar zee willen in zo'n hitte, moeten de dupe niet worden van de terreur van één groep, waarvan een groot deel een goed gevuld strafblad blijkt te hebben".

"Kunt u ons vertellen hoe deze bendes zijn samengesteld en we koppelen er een vraag aan vast. Hoe kan het dat ze blijkbaar al zo lang uit de gevangenis kunnen blijven ondanks de criminele feiten die ze dagelijks plegen?"

"Ook al worden ze in de berichtgeving steevast “jongeren” genoemd. Het gaat meestal om groepen allochtone jongeren die hier soms al drie of vier generaties wonen, maar op geen enkele manier onderdeel van onze samenleving willen zijn. De relschoppers in Blankenberge waren niet alleen afkomstig uit de gekende probleemgebieden in Brussel, maar ook uit de steden Luik, Charleroi,… Verscheidene waren reeds gekende daders, het is dan ook hallucinant dat ze zomaar hun gang kunnen blijven gaan.”

"In de Nederlands badplaats Scheveningen hebben inwoners en bezoekers al jaren overlast van zogenaamde Drillgroepen en onlangs mondde dit uit in een steekpartij De leden bestrijden elkaar namelijk op leven en dood en bestaan meestal uit Afrikanen, die hier eerst als asielzoeker waren en nadien statushouder zijn geworden. Is er een link te leggen met het crapuul uit de hoofdstad van Vlaams Brabant?"

"Dat zijn andere groepen. Maar het is wel dezelfde problematiek. Het is misgegaan bij de massale immigratie van mensen van wie de cultuur en de waarden te ver van onze Westerse cultuur en waarden afstaan. Decennialang pamperen en wegkijken door de politieke leiders heeft tot een cultuur van wetteloosheid en minachting voor onze samenleving geleid. Daar plukken we nu de wrange vruchten van.”

"Heeft u al vragen gesteld in het parlement over deze kwalijke ontwikkelingen en zo ja hoe werd hierop geantwoord?"

"Vlaams Belang heeft tijdens de parlementaire vakantie een extra commissievergadering bijeengeroepen om de minister van Binnenlandse Zaken hierover te ondervragen. Zijn antwoorden op mijn vragen waren teleurstellend. De nodige zwaardere bestraffing en een ander justitie- en migratiebeleid, daar is geen enkele sprake van. Men beperkt zich tot symptoombestrijding: een plaatsverbod voor de relschoppers dat pas na de zomer uitgewerkt geraakt… Maanden voordien reeds zei de minister nochtans naar aanleiding van geweld tegen politie in Anderlecht (op 22 mei op de commerciële tv zender VTM): “Dit is niet zomaar wat jeugdcriminalitiet of wat kat-en-muis-spelletjes met de politie, dit is echte georganiseerde criminaliteit en ik zal niet toelaten dat dit gebeurt en daarop extra middelen en mensen voorzien. En voor alle duidelijkheid : dit is de laatste keer dat we dergelijke zaken zoals geweld tegen de politie zullen zien.”. Loze woorden, er volgen nooit daden op. Vlaams Belang wil daar komaf mee maken. Dit geboefte moet eruit".

"Heeft u de indruk dat de overige politieke partijen nu toch ook inzien dat die multiculturele samenleving een totale mislukking is of zou men overgaan tot de orde van de dag?"

“Die conclusie weigeren ze te trekken, wel integendeel. De linkse partijen bestempelen elke kritiek op de multiculturele samenleving als racisme.”

"Zijn er al aanhoudingen verricht wat betreft die bendes?"

"Ondertussen vernamen we dat in totaal twintig herrieschoppers (even) werden opgepakt en dat er drie van hen ook gerechtelijk werden aangehouden. Eén van de relschoppers die even aangehouden werd, maar meteen weer werd vrijgelaten, klopte twee dagen later in Schaarbeek een agent twee weken werkonbekwaam…”

"We willen u hartelijk dankzeggen voor uw tijd en wensen met u dat het spoedig gedaan mag zijn met deze terreur".

"Graag gedaan! En zeker voor Zuid-Afrika waar ik fantastische vakanties heb beleefd en vele vrienden wonen heb.”

Lees ook by:

https://barbarapas.be/

 

https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/55/ic250.pdf

 

http://www.dekamer.be/media/index.html?language=nl&sid=55U0876

 

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie