1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6696639

Besoekers aanlyn

Ons het 35 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

COVID AS ‘N BRUIKBARE HEFBOOM VIR DIE ONDERDRUKKING VAN VOLKERE EN NASIES

Covid 19 as n HefboomIn ‘n artikel van Tanya Farber in Times Live op 3 April 2020, dui sy daarop dat daar elke jaar nagenoeg tien miljoen mense siek word aan Tuberkulose.Waar die oordrag van een persoon na ‘n ander, presies dieselfde patroon volg as Covid-19. Daarbenewens sterf 1.5 miljoen mense jaarliks aan TB en is daar geen van hierdie buitengewone en verstommende maatreëls wat getref word soos met Covid nie. Dit is ‘n geldige vraag waarom nou en waarom met iets wat eintlik net ‘n pandemie is omdat die media dit daartoe opblaas.    Met Coronavirus is daar nou een miljoen vyfhonderd-een-en-twintigduisend gevalle gediagnoseer, agt-en-tagtigduisend vyfhonder vyf-en-sestig sterftes , met driehonderd-een-en-dertigduisend, eenhonderd twee-en-dertig wat herstel het.

In terme van getalle, ‘n blote fraksie van wat jaarliks tot sterwe kom deur Tuberkulose! China se inisiatief in die “lockdown” oftewel opskorting van feitlik alle ekonomiese bedrywighede deur inperking van alle burgers vir ‘n gegewe tyd, lyk vir my na ‘n oefening van die Wêreldorde om te bepaal in welke mate hulle daarin kan slaag om die hele wêreld se bevolking tot gehoorsaamheid en samewerking te kan dwing.

Die Chineseregering gee die toon aan wat elke ander land se politici in die onbenydenswaardige posisie geplaas het dat hulle terwille van hulle “bevolkingsveiligheid” nie kon waag om nie dieselfde maatreëls te volg in die lig van hulle kiesers se oordeel dat hulle onsimpatiek is en sodoende dalk hulle aansien en politieke steun en statuur mag verloor.

Die Suid Afrikaanse regime se toegewing aan straatsmouse om met hulle bedrywighede te mag voortgaan en gister se besluit dat die myne vanaf die 17e April weer in bedryf mag kom, is betekenisvol! Die vrees vir die opstand wat mag ontstaan onder die meer as 400,000 mynwerkers wat nou sonder werk is, is klaarblyklik groter as die vrees vir die “pandemie” Dit is ook gesê dat die myners vergoed sal word vir die maand tydens die inperking wat hulle nie kon werk nie.

Daar is geen argument wat aangevoer kan word, om die bevoordeling van een groep werkers en werkgewers bo enige ander werknemer en ondernemer in die land, te regverdig nie. Om hoofsaaklik die swart ras te bevoordeel deur die mynwerkers en straatverkopers te vrywaar van inperking, skep egter ‘n president wat die aanspraak van elke ander werkgewer en werknemer regverdig in die lig van die finansiële knel waarin hierdie onverklaarbare inperking van mense, tenkoste van hulle heenkome, hulle gedompel het.

Terselfdertyd word dit nou ‘n handige skuiling vir onvermoë waaragter die ANC gaan skuil waar apartheid nie meer as die sondebok gebruik kan word nie. ‘n Voorsiening van ‘n handige hefboom om die Afrikanervolk en in die algemeen alle blankes in Suid Afrika nog verder te verkneg, is nou vir die ANC in die hand gestop. Die getuienis dat Covid 19 nie is wat voorgegee word nie, word al duideliker namate inligting van oral oor instroom wat die teendeel wil bewys.

Hoe gouer die Afrikanervolk weer in beheer van Suid Afrika kom, hoe gouer sal hierdie ongeregtigheid aan bande gelê kan word. Laat daar dus skeiding kom tussen Afrikaners wie glo dat Suid Afrika die Afrikanervolk se land is en bereid is om dit openlik te verklaar, teenoor Afrikaners wat steeds saamwerk om die onhaalbare, haalbaar te probeer maak ten koste van hulleself en elke ander Afrikaner.

Die John Vorsters, Bothas, de Klerks, Meyers, du Plessis, Viljoens, Buyse, en almal wat soos hulle glo, se eksperiment met ons land en volk het klaaglik gefaal en is nou uitgedien! Kom laat ons geledere sluit en voor begin. Niks is onomkeerbaar nie!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie