Afrikaner

WIE HET ‘N GELDIGE AANSPRAAK OP SUID AFRIKA?

Grensoorlog in die 1800sNa 1994 was daar ten spyte van waarskuwings ‘n geskarrel van sommige blankes om op die soustrein se betaalstaat te kom en sit sommige nou nog daar. Die enigste waarde wat dit het is in die guns van die onwettige Swart Meerderheidsregime. Dit wek die skyn dat hulle ‘n aanspraak op Suid Afrika het omdat “Afrikaners” dit dan sou aanvaar het deur hulle deelname in die bestel wat tot stand gekom het.

In sy boek “Stryd teen vreemde oorheersing” skryf mnr Jaap Marais dat: “ Geeneen van hierdie partye is 'n stem van 'n denkende persoon werd nie. Hulle verteenwoordig net verskillende fasette van beginselloosheid en van uilverkoping aan die ANC-SAKP.

Daar is net een eerbare en verstandige stem: dit is om te stem vir jou eie selfbehoud, jou eie selfrespek en tegelyk vir jou volk se eer. Deur nie te stem, oefen jy ook 'n stemreg uit. Jy weier om te stem vir jou volk se ondergang. Jou weiering om te stem, sal getel word om te bereken watter persentasie van die stemgeregtigdes nie aan die gedrogtelike verkiesing deelgeneem het nie.

 

Hoe meer kiesers nie stem nie, hoe minder geldigheid sal die uitslag hê. Daarom is die Regering so begaan daaroor dat die Afrikaners, die Zoeloes en die Tswanas moet stem — al moet geweld gebruik word om die Tswanas te dwing om aan "die vrye verkiesing" deel te neem!

Afrikaners se verbintenis

Die Afrikanervolk se standpunt is: die land is ons land. Ons voorouers het deur die aanlê van plase die land ontworstel aan die wildernis. Die dorpe en stede van Suid-Afrika is die kenmerk van Blanke beskawing. Die nywerhede, die spoorwee, die hawens, die geldstelsel is die produkte van die Blanke vernuf en ondernemendheid. Daardeur is Suid-Afrika opgebou tot die sterkste staat in Afrika.

Die tersaaklike geskiedenis is pittig saamgevat deur dr. HF Verwoerd in 'n toespraak nadat hy Suid-Afrika aan die Britse Stalebond onttrek het.

"Meer as 300jaar gelede het twee bevolkingsgroepe, wat ewe vreemd aan SA was, in ietwat klein getalle uit verskillende rigtings 'n land binnegekom wat toe feitlik onbewoon was. Geeneen van hulle het 'n ander man se land gekoloniseer of hom deur inval en onderdrukking be roof nie. Elkeen het hom gevestig en langsamerhand sy nedersettings uitgebrei en in hoofsaak elkeen 'n ander deel sy eie probeer maak.

"Daar was botsings en grensoorloë, en grensgebiede is verower, maar sedertdien het die Witman meer grond aan die Bantoegebiede toegevoeg, en voeg hy steeds daaraan toe, uit wat hyself beset en bedoel het om sy eie te wees.

"Daar was dus geen kolonialisme nie, net afsondetiike besetting deur elkeen byna gelyktydig. En elkeen het meer as 300 jaar die geleentheid gehad om sy land te ontwikkel... Die Witman het dit gedoen, die Swartman nie... Die Swartman het na hom gekom vir werk, voedsel en die goeie dinge van die lewe en nie vir politieke verowering nie.

"Die Witman het dus nie net 'n ontwyfelbare belang in en reg op die land wat hy uit ontblote veld en leë valleie en afgesonderde berge in 'n moderne nywerheidstaat ontwikkel het nie, maar volgens alle sedelike beginsels was dit syne, is dit syne en moet dit syne bly ".

Wanneer ons sê: die land is ons land, is dit die historiese feite waarop dit rus. Ons het die land van niemand gesteel nie. Ons voorouers het in 1881 die Britse mag by Amajuba verslaan om hulle vryheid te herwin, en in 1899-1902 'n vryheidsoorlog teen die barbaarse Britse metodes geveg, omdat hulle vry van oorheersing wou wees. Daarna het Afrikaner-leiers 60 jaar lank met politieke middels suksesvol geveg om weer vry te wees om Christen en Witmens en Afrikaner in hulle vaderland te wees.

Ons is nie bereid om hierdie geskiedenis van heldhaftige stryd te laat uitwis deur 'n bloedlose verowering weens verraad wat agter 'n "demokratiese verkiesing" verberg word nie.

Ons vra dat verantwoordelike mense nie hulle oordeel sal besmet deur deelname aan die verraderlike politieke aksie wat net tot voordeel van die Kommuniste is nie.

Ek herhaal: Daar is net een eerbare en verstandige stem: dit is om te stem vir jou eie selfbehoud, jou eie selfrespek en tegelyk vir jou volk se eer. Deur nie te stem, oefen jy ook 'n stemreg uit. Jy weier om te stem vir jou volk se ondergang. Jou weiering om te stem, sal getel word om te bereken watter persentasie van die stemgeregtigdes nie aan die gedrogtelike verkiesing deelgeneem het nie, op grond waarvan die geldigheid van die verkiesing betwis sal kan word.

Dit was nog altyd die AVP se standpunt en is dit nog vandag! Saampraat, saamwerk en saamstem om hierdie ongeregtigheid ‘n geregtige kleur te gee, is nie net onverantwoordelik nie maar ook vergelykbaar met de Klerk en sy kabinet van 1994 se volksverraad! Dit skreeu teen alle sedelike en redelike norme, vertroebel ons kanse tot eendragtige verset in ons vryheidstryd en bedreig die Afrikanervolk se voortbestaan!