Afrikaner

IN WADDINXVEEN IS DIE TWEE WINKELS VAN BAKKERY AMMERLAAN ALLE SONDAE NIE OOPGESLUIT NIE

 
MEJ. MARIT MUIT: "NA MY SIENING IS DIT BAIE BELANGRIK DAT ONS DIT SO KAN HOU".
 
Op Dinsdag 14 Mei besluit ek wat broodjies te gaan koop by Bakker Ammerlaan in die dorpie Hazerswoude-Rijndijk. Ek sien daar is 'n verkoopster wat nie bekend is nie en na 'n kort geselsie by die kasregister as ek betaal,  blyk dat sy vandag 'geleen' is 2019 05 21 Foto 2Avan die ander bakkerswinkel in Waddinxveen. Ek stel 'n vraag hoe dit gestel is met die oopsluit van die bakkery in die dorpie. Haar antwoord is dat hierdie elke Sondag nie oopsluit nie. Ons stem saam dat dit baie belangrik is dat die Sondagsrus gehandhaaf word, ook as jy nie Christen is nie. Nav. van die ontmoeting het ek 'n interessante vraaggesprek gehad.


"Mejuffrouw Muit om maar met de eerste vraag te beginnen. Zou u iets aan de lezers over u zelf willen vertellen?"
 
2019 05 21 Foto 1A"Mijn naam is Marit, ik ben 25 en woonachtig te Capelle aan den IJssel. In Capelle ben ik ook geboren, maar ik heb mijn jeugd in Bac─âu (Roemenië) doorgebracht. Sedert 8 jaar wonen wij weer in Nederland en ik ben reeds 3 jaar met veel plezier werkzaam bij Bakker Ammerlaan".
 
"Bent u lid van een kerk of gemeente en zo ja welke is dit?"
 
"Ik ben lid van de hervormde wijkgemeente Schollevaar. Dat is de Ontmoetingskerk te Capelle aan den IJssel".
 
"Kunt u een beschrijving hiervan geven?"
 
"Het is een prettige gemeente met veel aandacht voor de mensen in de kerk en in de omliggende wijk, Schollevaar".
 
"Toen we u ontmoeten in Hazerswoude-Rijndijk merkten we dat u duidelijk plezier had in uw werk. Hoe lang werkt u al bij het filiaal van Bakker Ammerlaan in Waddinxveen?"
 
"k ben nu 3 jaar werkzaam bij Bakker Ammerlaan, waarvan 2 jaar in het filiaal in Waddinxveen".
 
"Het is algemeen bekend dat Bakker Ammerlaan niet mee doet met de waan van de dag of zo u wilt tijd, en gedurende traditionele feesten en christelijke feest- en gedenkdagen steevast chocolade en koek verkoopt. Er worden dan ook geen benamingen gebruikt zoals bijvoorbeeld Lentekoekjes. Tijdens het Sinterklaasfeest ontbreekt ook Zwarte Piet niet. Is het een principekwestie van deze ondernemer om dit ondanks de weerstand van een klein deel van de bevolking toch te blijven verkopen?"
 
"De filosofie van de ondernemer in deze kwestie is mij persoonlijk niet bekend".
 
"In ons korte onderonsje bij de kassa kwam naar voren dat u ook zeer hecht aan de Zondagsrust. Hoe is het in uw stad hiermee gesteld?"
 
"In Capelle aan den IJssel is zondagsopening de laatste jaren heel normaal geworden. Veel winkels zijn op die dag open".
 
"Zijn er ook winkels die op de dag des HEEREN niet hun winkels openen en zo ja om welke ondernemers gaat het dan zoal?"
 
"Naar mijn weten zijn nagenoeg alle winkels in de omgeving geopend, voornamelijk in winkelcentra zoals de Koperwiek en het nabijgelegen Rotterdamse winkelcentrum Alexandrium. Al zijn er uitzonderingen op de regel".
 
"Begin januari 2014 hadden we een vraaggesprek met- de inmiddels met emeritaat gegane predikant- dominee van Eckeveld van de Zeister Rehobothkerk. Dit gebeurde naar aanleiding van het feit dat vanaf 1 december van dat jaar, de winkels in zijn stad toestemming hadden om alle zondagen hun deuren te openen. Hij zei ons toen dat, indien het enigszins mogelijk was uitsluitend te kopen bij degenen die gesloten blijven. Deelt u zijn mening ?".
 
"Hoewel het gezien de ontwikkeling van de afgelopen jaren heel moeilijk wordt, ben ik het hier wel mee eens".
 
"We spraken er ook over dat er in toenemende mate een enorme druk op deze verworvenheden is komen te staan. Denkt u dat het een soort van modegril is, die van voorbijgaande aard is, of is het een trend die zich ook in de toekomst zal voortzetten?"
 
"Persoonlijk denk ik niet dat er sprake is van een trend, tegenwoordig wordt er steeds meer verlangd dat alle diensten 24/7 beschikbaar zijn voor de consument. Als de zondagsopening financieel gezien loont, denk ik niet dat het nog teruggedraaid gaat worden. Daarnaast denk ik ook dat er sprake is van druk. Als de concurrent op zondag open is, zal er al snel voor gekozen worden dit voorbeeld te volgen".
 
"In weerwil van deze aanval op de zondag, zijn er ook mensen die niet per se christelijk of christen zijn, die vinden dat deze dag in ere moet worden gehouden. Weliswaar is dit om andere redenen zoals familiebezoek en sociale contacten of misschien wel wandelen of een uitje maar toch zien ze de noodzaak ervan in.
Ze wijzen ook bijvoorbeeld op de islamisering van de grote steden, met in hun kielzog de dorpen en kleinere steden en gaan om die reden niet naar een supermarkt. Herkend u dit of heeft u weet van kennissen of vrienden uit uw eigen omgeving die deze mening zijn toegedaan?"
 
"Ook uit niet-christelijk oogpunt ben ik van mening dat een rustdag voor de mens van belang is".
 
"De anti-christelijke sentimenten, onder andere geuit door als partijen als de PvdA, D66 en Groen Links blijven de kop opsteken. Niet alleen de zondagsrust maar ook het ambtsgebed en zelfs het ten gehore brengen van christelijke liederen, zoals al jaar en dag gewoon is tijdens plechtigheden zoals de Dodenherdenking staan ter discussie. Wat zou deze partijen bewegen om deze aanvallen op juist deze zaken in te zetten?"
 
"Als mensen zelf geen waarde hechten aan bepaalde gebruiken, denk ik dat het makkelijk is om juist die gebruiken aan te vallen. Ook zijn sommige mensen niet bereid rekening te houden met het feit dat andere wellicht wel waarde hechten aan deze gebruiken.".
 
"Bent u desondanks positief gestemd over de toekomst van Nederland?"
 
"Hoewel het me soms zorgen baart dat er steeds meer geëist wordt dat alle diensten 24/7 beschikbaar moeten zijn voor consumenten, ben ik over het algemeen wel positief gestemd over de toekomst van Nederland".
 
"Op donderdag 23 mei staan de Europese verkiezingen voor de deur en in feite zijn er maar drie partijen die, elk op hun eigen wijze voor het behoud zijn van onze tradities en manier van leven. Dit zijn de Staatkundig Gereformeerde Partij. de Partij voor de Vrijheid en het Forum voor Democratie. Heeft u uw keuze al bepaald?"
 
"Ik heb mij hier nog niet in verdiept, maar ga dit zeker nog wel doen!"
 
"We danken u hartelijk voor uw tijd en wensen u de rijke zegen van de HEERE toe".
 
"Dit was geheel wederzijds".