Afrikaner

AAN DIE AFRIKANERVOLK: BLY KALM, BLY VREESLOOS, MAAR WEES PARAAT.

Vals gerugteDaar is huidig ‘n stroom van vreesaanjaers los in Suid Afrika wat besig is om ‘n gees van vrees onder ons mense gaande te maak.

Dat daar dankbaarheid moet wees vir tydige waarskuwings vir wesentlike maar feitlik korrekte bedreigings is sekerlik so. Om egter konstant op hol gejaag te word oor elke gerug van opstand en aanvalle wat nie realiseer nie, is onsinnig en uiters gevaarlik in die sin dat dit naderhand onge-ergdheid in die hand werk.

Dat gewapende konfrontasie onvermydelik is, is ‘n feit! Dat ons daarvoor gereed moet wees is ook ‘n feit. Dat elke jan rap en sy maat op hol gaan oor elke ongetoetste gerug van bedreiging, is egter uiters onverantwoordelik en doen meer kwaad as goed!

Van dat de Klerk in 1994 abdikeer het, was ons ontleding by monde van mnr. Jaap Marais dat daar konflik sal wees. Dit sal onder die swartes begin langs etniese lyne, maar uiteindelik sal dit oorvloei na die blankes toe. Die moorde op plaasboere het hy beskryf as ‘n oorlog van lae intensiteit wat eensydig op ons aangelê is, maar het hy gewaarsku, dat so ‘n oorlog van lae intensiteit altyd eskaleer tot ‘n volskaalse oorlog en dat ons daarop bedag moet wees.

Vir die bedagsame Afrikaner behoort hierdie ontleding tog lank reeds duidelik te wees dat dit presies só verloop! Van die nagenoeg 54 moorde wat daagliks gepleeg word is die meerderheid swart op swart! Elke swart op wit moord wat gepleeg word is een te veel en kan ons volk nie bekostig nie! Die gebrek aan behoorlike beplanning deur die swakkeling weermagbevelstruktuur onder Constand Viljoen se verraaier leiding wat liewer “polities korrek” wou bly en die “morele hoëgrond “ bly beset het instede daarvan om te organiseer om ons volk te beskerm, saamgelees met die voetewassers vir selfbeskerming, was dit tog duidelik dat ons volk op onsself aangewese gaan wees vir oorlewing.

Die AVP se beroep is dus, wees bedag daarop dat daar oorlog sal wees en dat ons daarvoor gereed moet wees! Daardie gereedheid sluit nie tydelike ontrekking, emigrering, vlug of vrees in nie! Ons heil setel ook nie in afvaardigings na die buiteland om hulp te soek nie. Hulp vanuit die buiteland maak die Afrikaner die toekomstige slaaf van die hulpverlener. Indien ons nie instaat is om onsself te verdedig teen die onreg wat teen ons gepleeg word nie, het ons nie bestaansreg as volk nie!

Dit is God ons Hemelse Vader wat ons as ‘n volk gewil en instand gehou het. Wat ons tot een van die mees vooruitstrewende volke in die wêreld gevorm het. Wat ons beskerm en bewaar het teen magte wat menslikerwys onoorwinbaar was! Om dus nou hulp by iemand anders te gaan soek, is om ons eie ondergang te verseker.

 

Ons moet egter die buiteland en veral die blanke bevolkings waarsku teen die gevaar van multikulturalisme wat nogmaals bewys is dat dit nêrens in die wêreld suksesvol was nie! Dat dit vernietigend inwerk op identiteit, kultuur en godsdiens wat standaard, moraliteit, waardes en beskawings terugdwing na   barbaarsheid!

Die Afrikanervolk se verval wat setel in geheime organisasies, sport en vermaaklikheid wat afvalligheid en ongehoorsaamheid aan die gebooie van die Skepper van hemel en aarde tot gevolg het, het ons ons eie grootste vyand gemaak! Die gevolg is dat ‘n nasie sonder verstand, wat die stert was, hoër en hoër oor ons opgeklim het totdat hy die kop is en ons die stert soos beskryf in die Bybelboek Deuteronomium 27 en 28!

Die oplossing vir ons probleem word daar beskryf vir dié van ons wat wil lees en glo. Wat daaroor in ootmoed teenoor ons Hemelse Vader bely, bekeer en laat staan! “Want vir God kom dit nie daarop aan om deur baie of deur min te verlos nie!” Vir die argument van: “Jy moet darem tred hou met die werklikheid!”, wil ek sê: Wat en wie is meer werklik as die Skepper van hemel en aarde? Is die lesse uit ons eie geskiedenis, om nie eers te praat van die legio voorbeelde in die Skrif self, genoeg oortuiging van by wie ons ons hulp moet gaan soek nie? Quo Vadis Afrikaner?