Afrikaner

TURKSE MOSKEE BOUWERK GESTAAK NA HOFBEVEL

carlo van remortelBOU VAN 'N ENORME TURKSE MOSKEE IN BREDASE WYK WISSELAAR WORD GESTAAK NÁ 'N HOFBEVEL

 

VOORSITTER VAN DIE JONG FORTUYNISTE MNR. CARLO VAN REMORTEL: "HULLE HET DIE WYKSBEWONERS GEIGNOREER BY HIERDIE BESLUIT DUS ONS ONDERSTEUN DIE BESWAARMAKERS"

 

Ons het 'n baie insiggewende vraaggesprek gehad met mnr. Carlo van Remortel, die voorsitter van die Jeugafdeling van die Lys Pim Fortuyn afdeling Breda,

Dit het ons gedoen ivm. die feit dat in die stadsdeel Breda-Noord 'n moskee gebou sal word in 'n voormalige polisiekantoor in die Vlaanderenstraat naby 'n woonwyk. Die bekommerde bewoners het  'n regsaak aangestel om dit te verhinder, Die regter het gemeen die Burgemeester en Wethouders het nie reg gehandel nie omdat op hierdie plek net gras is toegestaan. Toe begin is met die bou, is die wyksbewoners vir 'n voldwonge feit geplaas. Hulle het beswaar gemaak teen die bou. Daar is 26 beswaarskrifte ingedien waarvan één 90 huishoudings verteenwoordig..

 

 

"Meneer van Remortel zou u zich, voor we met het vraaggesprek aanvangen willen voorstellen aan de lezers?”

 

"Ik ben 27 lentes jong en sedert begin dit jaar voorzitter van de Jonge Fortuynisten. We zijn op dit ogenblik met name actief in de provincie Noord-Brabant maar streven naar een uitbreiding volgend jaar o.a. in de vorm van borrels en lezingen. Te beginnen aankomend jaar tijdens de herdenking van Pim Fortuyn op 6 Mei in Rotterdam. Hoe zich dat verder vorm gaat geven, is nog even een verrassing".

 

"We mogen toch wel stellen dat de in 2002 vermoorde politicus professor Pim Fortuyn uw grote voorbeeld is. Tijdens zijn leven waarschuwde hij meerdere malen voor de 6e colonne. Was deze man z'n tijd al ver vooruit en zag hij als het ware al wat er zou gaan gebeuren in de toekomst?"

"Er zijn in het verleden wel meer mensen geweest die zich zorgen maakten om de multiculturele samenleving. Halverwege de jaren 80 hadden we Hans ‘de verschrikkelijke’ Janmaat die een soortgelijke boodschap ten gehore bracht. Echter werd hij door politiek Nederland weggepest, niet serieus genomen en het werken onmogelijk gemaakt. Zo stond hij dikwijls voor een ‘lege’ zaal in de Tweede Kamer. Iets wat Fortuyn tot mijn grote spijt nooit heeft mogen meemaken, want let wel hij zou onze minister president zijn geworden. In aanloop naar de verkiezingen van 15 mei 2002 was hij onaantastbaar. We kennen allemaal het beroemde debat met o.a. Melkert na de gemeenteraadsverkiezingen. Fortuyn was met een grote meerderheid gekozen als lijsttrekker van Leefbaar Nederland en bracht een ware politieke aardverschuiving teweeg. Zijn manier van debatten voeren, zijn uitstraling en een heldere duidelijke boodschap waar een groot deel van de Nederlandse bevolking zich in kon vinden en bovendien erg bekommerd over was, en nog steeds over is. We weten allemaal hoe dit politieke sprookje een zwarte bladzijde werd in onze Nederlandse geschiedenis".

bouw turkse moskee ligt stil

 

"In juli 2015 werd het voormalige politiebureau aangekocht door de Turkse gemeenschap. was er toen al sprake dat er op die plek een moskee zou komen?"

 

"Nee, er is nooit sprake geweest van de komst van een moskee. Het zou enkel en alleen gaan om een gebedsruimte in het voormalig politiepand, waar de Turks Islamitische Stichting Breda een vergunning voor kreeg in 2016. Echter door de oplopende verbouwingskosten is er naderhand gekozen om in plaats daarvan nieuwbouw ernaast te realiseren. Daar werd in oktober 2018 een vergunning voor verleend, iets wat niet gecommuniceerd is met de wijkbewoners. In de hoop ,Althans die conclusie trek ik hier uit, dat het wel af zo lopen met een sisser. Je mag dus gerust zeggen dat het zaakje langs alle kanten stinkt. Heeft de gemeente hierin een dubbele agenda? Wethouder Greetje Bos van de liberale VVD had als reactie dat ze het niet terug kan draaien. Met andere woorden: u moet het er maar mee doen. Gelukkig ligt de bouw nu ,al dan niet tijdelijk, stil en wacht de buurt op de uitspraak van de rechter. Het is te gek voor woorden. De VVD is mede verantwoordelijk voor de grootschalige afbraak van de sociale huur. Onacceptabel in een stad met een inwoners aantal van meer dan 180.000 en waar de wachttijden voor de sociale huur steeds verder oplopen, inmiddels staat de teller al op gemiddeld 7 jaar (!) Het wordt tijd dat de gemeente hun prioriteiten gaan bijstellen. In plaats van het bouwen van de zoveelste moskee in onze gemeente zou de locatie uitermate geschikt zijn voor nieuw te bouwen sociale huurwoningen. We hebben allemaal kunnen zien wat voor invloed een moskee heeft op een buurt. Zo hebben we in de Doornbos-Linie ook een grote toestroom gehad van moskeegangers en statushouders. De vrijwilligers aan het Edisonplein hebben hun handen vol aan al die probleemgevallen. Laten we zo’n zelfde situatie in de Wisselaar proberen te vermijden. Een moskee heeft gewoon aantoonbaar een slechte invloed op de leefbaarheid van de buurt".

 

"We maken een klein sprongetje naar september 2018 waar naar verluid er een inspraakavond voor bewoners werd gehouden. Kunt u hier iets meer over vertellen?"

"Naar verluid kwamen er zo’n honderdtal mensen af op de avond. Echter moesten ze zich wel van te voren telefonisch aanmelden, de namen werden nagelopen en twee BOA’s ( Buitengewone Opsporings Ambtenaren)en twee politieagenten waren genoodzaakt een oogje in het zeil te houden. Het geeft gelijk aan wat voor invloed het heeft op de sfeer en leefbaarheid van een wijk. Zo kwam ook naar voren dat de bewoners met name niet blij zijn met de procedure en de communicatie vanuit de gemeente.

Een gebedsruimte is verder prima, zo word het voormalig politie pand tenminste nog nuttig gebruikt. Die argumentatie kwam ook naar voren bij een aantal van de bewoners die aanwezig waren tijdens de inspraakavond. We hebben in ons mooie land de vrijheid om iedere geloofsovertuiging te mogen beoefenen dus een gebedsruimte is in mijn ogen een prima oplossing voor de leegstand. Ik wil daar wel aan toevoegen dat het, om verdere polarisatie te voorkomen, noodzaak is dat moskeeën enkel en alleen in de Nederlandse taal prediken. Dit geld wat mij betreft ook voor andere geloofsovertuigingen. Het moet transparant zijn, net zoals de financieringen vanuit het buitenland".

 

"Ondanks de uitslag van de avond besluit de gemeente toch een vergunning te verlenen voor een moskee. Wat was hun motivatie hiervoor?"

"Joost mag het weten. Ik kan enkel een aanname doen naar aanleiding van eerder verschenen artikelen uit de krant BN/Destem en de feedback vanuit de inspraakavond. Zo gaf de Islamitische stichting aan dat de moskee gewoon “moeilijk valt”. En dat de mensen het hadden kunnen weten want “een gebedsruimte of moskee, what’s in a name.” Nou, daar zit toch wel een wezenlijk verschil tussen. Laten we dat soort dingen niet bagatelliseren en als excuus gebruiken om doorgang te verlenen. Zeker als het onder valse voorwendselen is geweest. Een plek waar mensen kunnen bidden of een plek waar een grote groep mensen hun geloof kunnen uitoefenen met al de nodige overlast en ongeregeldheden die dat met zich mee brengt. Dat moeten we gewoon niet willen. We hebben al een mooie grote moskee in Breda".

 

"Bekend is dat er overal waar zo'n  'gebedshuis' verrijst er ook al heel snel parkeerproblemen en ernstige overlast ontstaat om nog maar niet te spreken van het praktisch onverkoopbaar worden van woningen. Ook worden soms wijkbewoners die hun hondje uitlaten geïntimideerd en bedreigt. Denkt u dat dit alles ook meespeelt om zo'n gebouw niet te willen?"

"Het is een gevoelig onderwerp, zowel voor de vóór als tegenstanders van de moskee. Mijns inziens moet de discussie in dit geval niet gaan over of de Islam goed of slecht is, en of deze wel of niet thuis hoort in de wijk. Het moet gaan over hoe de gemeente en met name de reeds eerder genoemde VVD in deze situatie slecht en onbekwaam heeft gehandeld. Je kunt geen vergunning verlenen om een aantal geiten te houden als vervolgens blijkt dat er een hele veehouderij geplaatst gaat worden. Dan krijg je ook scheve gezichten. Het is een spijtige zaak dat er geen inhoudelijke discussie kan plaats vinden over dit soort thema’s zonder dat je als racist of moslimhater neer gezet wordt. We leven in een vrij land waar ieder individu zijn of haar geloofsovertuiging mag uit oefenen. Echter, moet het ook mogelijk zijn, al dan niet kritisch, inhoudelijk het gesprek en/of discussie aan te gaan. Maar gezien de felle reacties op Social Media van omwonenden en bezorgde burgers lijkt me het verstandig om het hele project gewoon een halt toe te roepen en de potentiële moskeegangers door te verwijzen naar de al bestaande moskee ’s en gebedsruimtes".

 

"Ziet u als Jonge Fortuynisten een rol weggelegd om , indien de bouw na een tijdje toch weer door mag gaan iets te ondernemen?"

 

"Voorlopig nog niet, ik volg het op de voet en houdt een slag om de arm wat betreft de situatie. Helaas buiten een protest actie of iets dergelijks is er verder ook niet veel wat ik er aan zou kunnen doen. Dit is iets voor de gemeenteraad en de buurtbewoners om een vuist te maken in deze kwestie. Echter, provoceren of demonstreren is niet de manier waarop je dit soort thema’s bespreekbaar maakt of zelfs oplost. Wij hanteren enkel het woord als wapen en het dialoog aangaan is in mijn ogen de enige manier waarop dit soort dingen tot een goed einde komen en waar een ieder zich in kan vinden of bij kan neerleggen".

 

"Waar God verdwijnt, allah verschijnt is een gevleugelde uitspraak. Zit hier een kern van waarheid in of heeft u een andere mening?"

"Ik denk dat onze christelijke normen en waarden sowieso langzaam verdwijnen door de opgedrongen, multiculturele samenleving. Laatst lazen we nog dat steeds minder mensen naar de kerk gaan of lid zijn van een christelijke vereniging. Daar tegenover staat dat door de toestroom van migranten die hun eigen geloofsovertuiging met zich mee brengen de invloed van geloven als o.a. het islamitische daardoor gaat stijgen".

 

"Heel veel succes met uw belangrijke werk."

 

"Hartelijk dank! At your service!" 

 

 

ns: Lees ook asb by: https://www.bndestem.nl/breda/nieuwbouw-moskee-raam-woning-ingegooid-in-wijk-wisselaar-in- breda~ab55e4dd/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web&fbclid=IwAR0sQ_yvJqFAikdouvF4D0r4ezWDC4db0whOm2HkPOP6acBEJx79oyIxQMg