Afrikaner

GENADE EN WAARHEID

BybelJoh. 1:15-34

Want die wet is deur Moses gegee; die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. (:17)

Die wet is deur Moses. En die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Is die wet dan nie waarheid nie? Natuurlik is dit. Die wet is immers self deur God aan Moses gegee. Dit is juis deur die wet dat ek n kennis van sonde verkry. Dit is wanneer ek na die wet van God luister en dit ondersoek dat ek besef hoe groot my ongeregtigheid voor Hom is. En hoe hard en opreg enige mens ook al probeer, is daar nie een van ons wat daarin sou slaag om onberispelik voor hierdie volmaakte wet van God te staan nie.

Die waarheid is dat daar maar net Een is wat nog hierdie aardbodem bewandel het wat onberispelik in God se oë is. En dit was Jesus Christus. Hy het die waarheid aan ons gebring. Hy het in waarheid die weg van God aan die mens geleer. Hy het geleer dat selfs wanneer die wette van God slaafs nagekom word, is dit nutteloos wanneer die liefde ontbreek.

Hy het aan ons geleer dat Hy nie gekom het om die wet van God te verander nie, maar juis om dit te vervul. MOENIE dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. (Matt. 5:17). Christus se dood vir ons sondes het nie tot gevolg gehad dat daar nou geen wet meer is en dat die mens kan leef na vrye wil nie. Inteendeel, Sy dood was juis die offer wat elke ware bekeerling se ongeregtigheid sou versoen. God laat nie die sonde ongestraf nie en daarom het Christus die straf vir elke een wat waarlik in Hom glo se straf op Homself geneem. En wat anders kan ons dit noem as genade?

n Goeie kennis van die wet van God bring ons tot die volgende insig die waarheid is dat ek volgens God se wet die dood verdien a.g.v. my ongeregtighede. Maar dank God dat ons uit Sy volheid genade op genade ontvang het! Genade om n Middelaar te hê wat vir ons intree. Genade om n Hoëpriester te hê wat medelye met ons swakhede het. Genade om vergifnis van ons sondes te ontvang wanneer ons dit erken, ware berou daaroor toon en dit laat staan. As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. (1 Joh. 1:9).

Net so min as wat n mens sy eie geregtigheid voor God kan bewerk, is ons daartoe geregtig om God se genade goedkoop te maak. Ons hoor so dikwels die dwaling van valse leraars wat verkondig dat mense hul lewens moet geniet omdat Jesus tog klaar vir ons sondes gesterf het. En volgens hierdie dwaalleer kan jy na hartelus leef en aan jou vleeslike begeertes toegee omdat Jesus kwansuis klaar gesterf het om daardie oortredinge wat jy sal begaan te versoen. So n stelling is louter onsin. Die versoening wat Christus vir ons bewerk het, is n vrybrief van die sondeskuld, maar nie n vrypas vir n lewe van ongeregtigheid nie.

Jesus Christus het juis met Sy kosbare bloed die losprys vir ons siele betaal om ons los te koop uit die mag van sonde. Want die sonde sal oor julle nie heers nie; want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Wat dan? Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie maar onder die genade? Nee, stellig nie! Weet julle nie dat aan wie julle julself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie òf van die sonde tot die dood, òf van die gehoorsaamheid tot geregtigheid? (Rom. 6:14-16). Die mens wat volhard in n lewe van ongeregtigheid kies dus om die genade wat deur Jesus Christus gekom het te verwerp en om in slawerny van sonde te bly.

U moenie dink dat uself te sondig is om die genade van God te ontvang nie. Niemand van ons verdien Sy genade nie. God bewys dit uit liefde en barmhartigheid aan alle mense. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloën, ingetoë en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, (Titus 2:11&12). Die enigste mens wat hierdie reddende genade van God nie ontvang nie is hulle wat kies om, soos die Skrifgeleerdes en Fariseërs van ouds, dit te verwerp.