Afrikaner

JOU HUIS IS WAAR JOU HART IS

BybelKolossense 3:1-17

AS julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. (:1&2).

Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom. (:16&17).

Die meeste van ons ken die spreekwoord wat lui jou huis is waar jou hart is. En jou hele wese sal gedurig hunker om te wees daar waar jou hart is. Die verlange daarheen sal jou telkens laat dink aan die kosbaarheid van dit waarna jy verlang. Jy sal elke verskoning en geleentheid soek om by daardie bestemming uit te kom. Jy sal gedurig besig wees met dinge wat jou in staat sal stel om permanent daar te wees waar jou hart is.

Ons leer ook uit hierdie brief aan die Kolossense dat ons huis is daar waar ons hart is. n Ware gelowige wat sy hart en lewe aan Christus oorgegee het, is veronderstel om in hart, siel en gees by Christus te wees. Die satan sal egter van elke geleentheid gebruik maak om hierdie skat van ons weg te roof. Hy sal gedurig struikelblokke in die lewe voor ons gooi en allerhande dinge van die wêreld vir ons voor oë hou sodat ons hart weg van Christus en na die wêreld sal neig. En so word menige mens verstrik in die nastrewing van verganklike dinge en raak hul harte selfs verknog aan aardse en verganklike dinge ten koste van die skat van n ewige lewe saam met Christus.

Daar is min mense wat nog gereeld stil raak om oor hul lewe voor die aangesig van God te besin. Daar is soveel dinge wat op n daaglikse basis gedoen moet word dat ek min, indien enige, tyd oor het om na God te soek. n Ware gelowige is nie alleen veronderstel om in n besige skedule genoeg tyd vir God in te ruim nie ons is veronderstel om Hom in alles waarmee ons besig is te betrek. As ek alles wat ek in woord en in daad doen in die Naam van die Here Jesus Christus doen, beteken dit dat ek Hom in alles moet ken waarmee ek myself besig hou. En as ek Hom van iets wat ek doen wil uitsluit, sal ek vir myself die vraag moet stel of ek werklik daarmee besig moet wees?

Ons bely maklik met die mond dat Christus die koning van my lewe is. Ons sê dat Hy op die troon van ons harte sit en vandaar regeer. Dit is darem so n mooi ding om te sê. Maar hoeveel van ons bedink gedurigdeur die dinge wat daarbo is, daar waar Christus is eerder as om ons eie selfsugtige en vleeslike gedagtes te koester? Dink ons werklik gedurig aan onse Here Jesus Christus wat as Heerser aan die regterhand van God die Vader sit? En verlang ons om in Sy teenwoordigheid te wees?

Hoe gereeld is u besig om stryd te voer teen die mag van sonde soos wat ons die opdrag van ons Here in verse 5-9 van hierdie gedeelte ontvang? Ek wonder hoe gereeld gelowiges tot die troon van God nader met n opregte hart en bede om God te vra wat hulle in Sy diens kan doen eerder as om net tot Hom te nader wanneer ons iets van Hom nodig het. Ons is tog só geneig om God in ons gebede voor te skryf eerder as om na Sy wil te vra om dit uit te voer. En wanneer ons dít doen wonder ek wie die dienskneg in ons gedagtewêreld is?

In teenstelling met die oppervlakkige godsdienstige retoriek in Suid-Afrika getuig ons samelewing dat die god van die wêreld op hierdie stadium in hierdie land seëvier. Dit is tog duidelik aan die berowing, slagting en verwoesting wat ons met ons eie oë kan sien. Mag die Here ons daarvan bewaar om aan so n vervalle toestand gewoond of gelykvormig te raak of dit selfs as reg en normaal te aanvaar. En mag Hy ons versterk en ons harte waarlik tot Hom neig dat ons deur ons woorde en dade aan almal rondom ons sal toon waar ons harte eintlik is.