1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6696566

Besoekers aanlyn

Ons het 32 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

WILLIE DILLE NEEM LEWE NA VERKRAGTING

willie dille2MEV. KARIN GERBRANDS: "ODE AAN MY GOEIE VRIENDIN WILLIE DILLE".

 

"SY WAS 'N STAATMAKER EN 'N YSTER".

 

Geagte leser. Soos u dalk sal kan herinner het ons die genoeë gehad om drie maal met mev. Willie Dille van die Party vir die Vryheid van die afdeling Den Haag 'n insiggewende vraagesprek te hê. Ongelukkig het sy op Woensdag 8 Augustus 'n einde aan haar lewe gemaak, deurdat hierdie raadslid in Maart verkrag is deur klompies Moslemse gemors. Vóór haar wanhoopsdaad het sy 'n video geplaas op YouTube waar sy gewag gemaak het van wat haar oorkom is. Ons sal vir Willie se kollega die raadslid mev. Karen Gerbrands vrae stel oor wie sy was en ook hoe sy sal voortleef in haar gedagtes.

 

"Mevrouw Gerbrands allereerst hartelijk dank dat wij wederom een vraaggesprek met u mogen hebben, alhoewel de reden ons deze keer met droefenis vervuld. Hoe zou u Willie willen omschrijven als vriendin?'

Willie Dille en Gerbrandts

 

"Ik leerde Willie eind 2009 kennen en er was meteen een klik. Ze was een hele lieve, gezellige, warme, maar ook eerlijke vriendin. Ze stond altijd voor me klaar, maar was ook niet te beroerd mij de waarheid te vertellen. Met Willie als vriendin had je een trouwe vriendin. Maar ik heb vooral heel veel lol met haar gehad".

 

"Hoe heeft u haar ervaren als collega?"

 

"Een betere kan je je niet wensen. Heel collegiaal en vooral een hele harde werker. Maar ook hier had het plezier een hele grote plek". 

 

"In de titel lag al besloten dat je altijd op haar kon rekenen en dat ze een bikkel was. Deze kwalificaties tonen ons inziens aan dat ze uitermate geschikt was voor haar werk als raadslid. Was het nu zo dat deze gedrevenheid wellicht jaloezie of wrevel opwekte bij sommige raadsleden van andere partijen?"

 

"Vanwege haar standpunten over de Islam en haar gedrevenheid op dit onderwerp wekte dat nog wel eens wrevel. Maar ze werd alom geprezen over haar kennis over de zorg en dan vooral de jeugdzorg. Ze wist daar meer van dan de meeste raadsleden samen". 

 

"Zou u de lezer kunnen vertellen wat uw collega er toe bewogen heeft om een einde aan haar leven te maken.. Zo'n ingrijpende beslissing neem je toch niet lichtvaardig dunkt ons?"

 

"Zo’n beslissing neemt iemand inderdaad niet lichtvaardig en dat geeft wel aan hoe diep de pijn heeft gezeten. De pijn van de verkrachting zelf, de pijn van de bedreigingen, maar ook de pijn van “niet geholpen worden” en  de reacties op haar schreeuw om hulp via Facebook. Ze kon bovenop wat haar was overkomen, de vreselijke negatieve reacties, als zou ze het allemaal verzonnen hebben, niet meer handelen. Dat was haar grootste nachtmerrie, die helaas werkelijkheid is geworden.".

 

"Weet u of er naar aanleiding van de bedreigingen aan haar adres en de daarmee gepaard gaande groepsverkrachting nog stappen worden ondernomen door politie dan wel justitie?"

 

"Politie en justitie zeggen niets te kunnen doen, ondanks dat ik ze na haar overlijden, haar geschreven verhaal over wat er allemaal gebeurt is, heb overhandigd. Ze hebben mijns inziens niet alles gedaan om de onderste steen boven te halen".

 

"Hoe werd er door de collega raadsleden gereageerd op het nieuws op de dood van Willie?"

 

"Met uitzondering van de Islamitische Partij voor de Eenheid, was iedereen diep geschokt". 

 

"We nemen aan dat men zich op sociale media ook niet onbetuigd liet. Wat waren zoal de reacties?"

 

"De meeste reacties waren die van ongeloof en medeleven. Ook van verontwaardiging dat er niet was opgetreden door politie en justitie. Maar sociale media zijn ook een open riool, waarop door sommige groepen werd geroepen om de zelfmoord van meer PVV'ers. En helaas gingen ook de typeringen als was Willie een labiel PVV-Tokkie die aandacht wilde gewoon door".

 

"Namen de beheerders van de diverse nieuws sites zoals onder andere Omroep West dan niet hun verantwoordelijkheid om de personen die haatreacties plaatsten terstond te blokkeren. Het lijkt ons dat een moderator zorg moet dragen voor een gezonde discussie en derhalve ongewenste reacties dient te verwijderen?"

 

"Dat gebeurde helaas niet! En Omroep West is zelf ook niet heel netjes geweest". 

 

"Hoe bedoeld u dit?"

 

"Behalve het feit dat ze de familie van Willie echt gestalkt hebben na haar overlijden, ook na herhaalde verzoeken om hen met met rust te laten, was ook de berichtgeving na het filmpje verre van objectief.".

 

"Kunt u ons zeggen waaruit bleek dat de berichtgeving niet objectief was, en wat moeten we ons bij dat stalken voorstellen?"

 

"Met stalken bedoel ik de familie blijven bellen vlak na het verlijden om maar een reactie te krijgen. En gewoon naar haar huis toegaan. Deze Omroep heeft dus een zeer kwalijke rol gespeeld zoals u ziet".

haagse PVV

 

"Beperkte dit geen respect tonen zich tot de reeds genoemde lokale omroep of hadden meer media lak aan uw dringende oproep om de familie met rust te laten, en nog belangrijker wat bewoog hun, of misschien nog krachtiger uitgedrukt, wat dreef hun om tóch contact te zoeken ondanks dat haar familie en naasten rouwden?"

 

"Er hadden meer media lak aan de oproep, zo ook het Algemeen Dagblad. Mijns inziens waren ze allemaal alleen maar op zoek naar sensatie. Uitzonderingen op de regel waren het Reformatorisch- en Nederlands Dagblad en de Telegraaf". 

 

"Zeer helder. Is het nu overdreven om te stellen dat er als het ware een gat is geslagen in de Haagse PVV fractie nu de plek van uw collega voorgoed leeg blijft?"

 

"Ik ben een collega en vriendin kwijt dus het verlies is dubbel groot. Gelukkig hebben we een hele fijne club mensen in de Haagse PVV, dus we gaan ons er doorheen slaan. Voor Willie".

 

"Op welke wijze zult u zich haar herinneren oftewel:  hoe zal zij voortleven in uw herinnering?" 

 

"Nu overheerst het verdriet, maar ik weet zeker dat er een ogenblik komt waarop ik me vooral de fijne en leuke dingen zal herinneren. En dat zijn er een hoop, want we hebben samen heel veel meegemaakt. Juist daarom zal het gemis altijd blijven". 

 

"Wij als Afrikaner Volksparty willen u graag danken en wensen u en de uwen heel veel sterkte maar bovenal de troost van de Heere God. Laten we hopen dat haar dood niet tevergeefs was".

 

"Dank u hartelijk voor deze goede wensen. We zullen haar strijd in de Haagse raad voortzetten, zodat haar dood in dat opzicht niet tevergeefs was". 

 

 

ns: Lees ook asb by: 

afrikanervolksparty.org/index.php/media/160-artikels/6344-islam-is-n-gewas-wat-uitgesny-moet-word.html

afrikanervolksparty.org/index.php/afrikaner/6406-anargisties-vuilgoed-dreig-om-sinterklaas-intog-in-maassluis-te-versteur.html

afrikanervolksparty.org/index.php/afrikaner/6594-turke-en-marokkane-rand-vroulike-besoekers-aan.html

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie