Afrikaner

ULTIMATUM AAN DIE ANC VERSTRYK VRYDAG 2018!

Afskeiding van die KaapprovinsieDie ultimatum aan die “parlement” van die ANC in Kaapstad om die parlementsgeboue te ontruim, verstryk môre, Vrydag 2018, waarvan die tyd nie aan die AVP bekend is nie. Die assegaaivlag, met dieselfde betekenis as die assegaaie wat gebruik was om klein kindertjies aan hulle moeders se bors vas te pen tydens die aanvalle na Dingaansdag by Bloukrans, Moordspruit en Wenen, is vervang met “Koning Cornelius 111” se vlag van die “Soewereine Staat van Kaap die Goeie Hoop”!

Wie is nou die volgende? Suid Afrika die reënboog utopia van “We are One” faam word nou opge-eis deur elke jan rap en sy maat! Die Zoeloes, die Zwasis die Basoetoes? Die eerstemaal, die tweede maal, die derde maal! Die bod toegeslaan?

Die vlag van die nuwe KaapKom nou julle bloedbesweerders! Kom nou met julle bloedbad afweerpolitiek en kyk of julle die bloedstroom wat julle in 1994 ontlok het kan stuit in die tyd wat voorlê! Moet dit egter nie vanuit julle skuilplekke in die buiteland kom probeer keer, of deur middel van die VN Troepe met hulle wit geverfde wapentuig nie, nee kom keer dit sonder wapens soos wat julle die Afrikanervolk wapenloos blootgestel het aan gewapende terroriste, gewapen en gerugsteun deur wette op papier om ons volk ook nog te verhoed om onsself te verdedig!

Wat ‘n klad op die geskiedenis van die Afrikanervolk en Suid Afrika deur julle kranksinnige politieke verraad waarteen julle tydig en ontydig gewaarsku was! Julle sirkus begin nou stuksgewys uitmekaarval tot vermaak van die hele wêreld! Die geskiedenis sal julle name daaraan koppel sodat julle nageslag hopelik iets daaruit kan leer!

Parliament in Cape Town has been served with an Eviction Notice to vacate the property by Friday, 20 July 2018.

The Sovereign State of Good Hope is the formation of a new sovereign nation state being the result of a legitimate and lawful process of secession by the traditional hereditary tribal leader of the Khoisan Nation, Gaob (which loosely translates to King in English) Khoebaha Calvin Cornelius III.