1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6691371

Besoekers aanlyn

Ons het 49 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

MY SOGENAAMDE APARTHEIDSONDE

As apartheid ‘n sonde moet wees kan integrasie sekerlik as ‘n doodsonde gereken word. Anders gestel, integrasie se waarneembare gevolge, maak van apartheid ‘n gesonde “sonde”. Die praktyk het dit wêreldwyd so uitgewys.tutu die teenhang van apartheid

 

Die gruwels wat integrasie meebring word vandag op alle tereine in die nuwe Suid Afrika ervaar. Dié integrasie gruwelsonde het veral die NG Kerk se beeld en skrifvertolking swart gevlek!

Met die sinodale aanvaarding van die omstrede Belhar belydenis het die NG Kerk ‘n politieke standpunt verhef tot ‘n geloof. Verbeel jou dat die euwels van integrasie ‘n geloof moet wees! Dié gekke besluit van die NG Kerk moet ook in tydskonteks beoordeel word. Dit is ‘n tydsera waar slagspreuke soos “One Setler One Bullet” en “Kill a Farmer, kill a Boer” baie populêr onder swartes is. Dié rewolusionêre teologie van geestelike prostitusie het ‘n beestelike dimensie bygekry.

Die politiek geÏnspireerde “New Age” denke van die NG Kerk is gebaseer op die aanname dat die Bybel sê nie wat bedoel word nie en bedoel nie wat gesê word nie. Daarmee word gesê dat die Bybel eintlik onbybels is. Die dominee is nou die nuutgevonde Primus Maximus. Jy is te dom om die geskrewe Woord te verstaan. Die Primus Maximus sal jou vertel wát jy móét glo en wat jy móét verwerp, of ánders verstaan as wat geskrywe is.

Die Bybelse boodskap van jy moet jou naaste liefhê soos jouself, is verwring van ‘n boodskap tot selfhaat en prysgawe van reg en geregtigheid. Liefde sonder geregtigheid is nou die volle evangelie!. Die siening dat die geloof ondergeskik is aan die aan die politiek het onvermydelik verdere konsekwensies. As jy A sê, moet jy ook B sê. Grondregte is nou in gedrang en die NG Kerk verklaar dat die onreg van die verlede nou reggestel moet word. Die implikasie is weereens dat die onreg slegs die eiendomlike van die Afrikaner is. Sal die haan tog driemaal kraai.

Die eertydse siening van die NG Kerk dat apartheid Bybels is, normaal is, verkieslik is, nagestreef moet word, in lyn is met die natuurwet van soort soek soort, is nek omgedraai. Die gevestigde vorige benadering van ‘n Moederkerk en Dogterskerke, is ‘n bewys van selfrepudieering. Skaamteloos word ‘n Babelse “orgie” nou bepleit.

Dié sekulêre skuif van die NG Kerk het groot verwosting agtergelaat onder lidmate endie gemeenskap in geheel. Broeders het getwis, skeuring het plaasgevind, verdeeltheid was aan die orde en baie is só ontgogel dat hulle kerkloos geword het.

Daar is tot eenheid gekom met met die Dogterskerke maar gemeenplaas met die Susterskerke kon nie gevind word nie. Dít opsigself vertel ‘n ontstellende verhaal! Die probleem met vandag se NG predikante is dat hulle dink dat hulle iets weet wat ander nie weet nie, maar hulle weet nie wat hulle dink nie.

My voorstel is dat hulle instede van hulle “opiumpreke”, liewer fokus op kopsiektes en geestesgesondheid, veral onder dié Predikante wat nog oorgebly het. Geestelik verward, seksueel verward, sosiologies verward en siende blind, is my persoonlike diagnose!

Die variasie in Skrifvertolking binne die NG Kerk skreeu ten hemele! Die sieldeursoekende vraag waaroor die NG Kerk duidelikheid moet verkry, is, het God die mens in sy verskeidenheid en geslagtelikheid geskape, of het die kerk ‘n Godssiening opgetower volgens die grille van die “Nuwe Suid Afrika”? Die Okult se antwoord is dat die mens is god met Lucifer as Primus Maximus.

Is dit nie logies dat dat skeiding rassisme uitskakel nie? Klaarblyklik het ons hier te doen met met Biologie instede van met die Teologie. Ek het onraad gemerk toe ek soos ‘n labratoriumrot begin voel het. Die”Opiumdogma” het nie met my akkodeer nie!

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie