Afrikaner

HAK OP DIE KORAN - NUWE BOEK

anke politiek incorrect

 

'n NUWE BOEK "A.N.K.E. POLITIEK INCORRECT" - VLAAMS BELANG SENATOR MEVROUW ANKE VAN DERMEERSCH: "TERWYL ANDERE POLITICI GROTER OMSIGTIGHEID AAN DIE DAG Lê AS WAT DIT DIE ISLAM IDEOLOGIE BETREF, WIL EK NET DIE WAARHEID LAAT WEERKLINK".


Geagte leser. U sal u dalk nog herinner dat ons in November 2013 'n insiggewende vraaggesprek met 'n senator van die Vlaams Belang het gehad omdat sy toe voor die regbank moes verskyn weëns rassisme.(Lees asb. by:  Vlaams Belang politikus voor regbank )

Tans het sy ná haar boek 'Hoer noch Slavin', 'n tweede boek met die titel 'A.N.K.E politiek incorrect' geskryf. Nav. van hierdie boek sal ons mevrou in die Nederlands vrae stel oor die inhoud hiervan en wat sy hiermee beoog.

"Mevrouw Van Dermeersch. Het is al weer sedert 2013 dat we een vraaggesprek met u hadden dus we dachten dat het verschijnen van 'A.N.K.E politiek incorrect' een goede gelegenheid was om wederom u te bevragen. Allereerst zouden we graag vernemen wanneer de idee in u op kwam om weer een boek het licht te laten zien?"

 

"Ik kon niet anders dan de boeken schrijven die ik tot nu toe schreef. Het is hoogstnodig om mensen en specifiek vrouwen te informeren over wat er gebeurt en te gebeuren staat in Vlaanderen en Europa. Door de massa-immigratie werd de islam op grote schaal geïmporteerd in Europa en dit zet onze westerse normen en waarden, zoals de gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen, onder druk. Daarom schreef ik in 2012 mijn eerste politiek boek over vrouwenrechten en islam onder de titel ‘Hoer noch slavin’. Vrouwen zijn immers altijd de eerste slachtoffers van de islam".

 

"Waarom koos u voor deze titel. Het doet ons een beetje denken aan S.W.A.T. of iets in  die geest. Wilde u hiermee beklemtonen dat u net als als die Amerikaanse speciale politie eenheid weerbaar en strijdbaar bent en blijft?"

"De ondertitel van mijn boek is #Politiekincorrect en dat is ook de rode draad doorheen mijn verhaal. Ik vertel in mijn boek over mijn jeugd, mijn Miss België titel, mijn carrière als advocate en mijn werk als politica. Allemaal persoonlijke verhalen met een politieke connotatie. Van de advocatuur tot de politiek, van #MeToo tot islam, nooit neem ik een blad voor de mond. Mijn standpunten staan dikwijls haaks op wat de politieke elite en de mainstream media de bevolking willen opleggen.

S.W.A.T. is het acroniem voor de ‘Special Weapons and Tactics’ die de Amerikaanse politie gebruikt voor bijzondere of moeilijke operaties. Ik gebruik ook als het ware  ‘speciale wapens en tactieken’ in de politiek. Als voorzitster van de Europese organisatie VrouwenTegenIslamisering.org voerde ik ook reeds verschillende spraakmakende campagnes, zoals de benen-affiche en de boerkini-affiche, tegen de aantasting van vrouwenrechten door de import van de islam via de massa-immigratie. Sensibiliseringsacties van islamkritische organisaties en bewegingen moeten voldoende origineel en provocatief genoeg zijn om aandacht te krijgen in de media. Met minimale middelen een maximaal rendement creëren is de boodschap".

anke van dermeersch“U zet letterlijk uw hak op de koran. Wilt op deze wijze nogmaals benadrukken wat voor een afschuwelijk boek het is?"

"De cover van mijn boek bracht al heel wat controverse teweeg en dat is maar goed ook. De voorpagina met mijn belangrijkste ‘Special weapon’, mijn beentje en mijn voetjes op de Koran zijn inderdaad een bewust statement tegen de islam en de discriminatie van de vrouw waar de islam een patent op heeft.

De Koran is het boek waar honderden miljoenen moslims zich op beroepen en door laten inspireren om vrouwen te behandelen als tweederangsburgers en inferieure wezens. Feitelijk had ik de Koran moeten openleggen op de sura’s (islamverzen) waarin uitdrukkelijk bepaald staat dat vrouwen maar de helft erven van wat mannen erven.

De getuigenis van een vrouw is naar islamrecht maar de helft waard van die van een man. Vrouwen mogen zelfs niet eens zelf kiezen hoe ze gekleed gaan. Vrouwen worden in de

islam verplicht een hoofddoek, sluier of zelfs niqab of boerka te dragen. De vrouw wordt immers verantwoordelijk geacht voor de manier waarop een man zich al dan niet seksueel beheerst.

De islam legt ook de bewegingsvrijheid van de vrouwen sterk aan banden.

Met de islam verweven zijn ook barbaarse fenomenen als eremoorden, gedwongen huwelijken, kindhuwelijken, polygamie en genitale mutilatie.…

De vrouwendiscriminatie binnen de islam is geen cultureel of toevallig fenomeen maar maakt deel uit van de essentie van de islam. Zonder vrouwendiscriminatie bestaat er geen islam. De hoofddoek en in overtreffende trap de boerka zijn de belangrijkste symbolen van de islamitische vrouwendiscriminatie. Ze brandmerken de vrouw als een ondergeschikte wezen, als slavin, die alleen ten dienste kan en mag staan van de man maar geen recht heeft op zelfontplooiing, laat staan zelfbeschikking. De hoofddoek, de hijab, de chador en uiteraard de boerka zijn veel meer dan alleen maar een stukje textiel, een vestimentaire gadget".

Is dit 'een hak zetten' wellicht ook bedoeld om eventuele uit hun winterslaap ontwakende politici te wijzen op de grote gevaren van de islamideologie?"

"Wie, zoals de Europese politieke elite, naïef van mening is dat er een islam kan ontstaan die zich aanpast aan onze westerse normen en de waarden van de Verlichting zoals de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, de scheiding tussen Kerk en staat, de democratie en de vrije meningsuiting, moet in feite al de bladzijden die oproepen tot haar en geweld uit de Koran scheuren. Er zal dan niets meer van over blijven en dat zijn moslims niet van plan toe te laten.

De Koran is een militair handboek voor het voeren van de heilige oorlog tegen niet-moslims, een handleiding om de democratie te ontmantelen en de religieuze dictatuur te installeren en ook een gids ‘Hoe onderdruk en mishandel ik vrouwen.’

En daarom, sta ik politiek incorrect met mijn voet op de Koran, omdat ik de islam een hak wil zetten!"

"In uw boek is ook ruimte voor anekdotes en de nodige humor. Wilt u de lezer hiervan wat voorbeeldjes geven?"

"Ik beschrijf in het boek anekdotes uit mijn rijk gevuld leven. Mijn vriendschappen met Missen van over de hele wereld, mijn studententijd aan de Antwerpse Universiteit, het lied ‘Verliefd op Anke Van dermeersch’ dat ik cadeau kreeg van Stef Bos, de Assisenzaak die ik pleitte, het ‘Bal de la Rose’ in Monaco waar ik te gast was, mijn recente reizen naar Syrië en Irak… zijn enkele van de vele verhalen die je in het boek terugvindt".

"Buiten dat u wijst op het feit dat de islam ideologie hier niet thuis hoort, beschrijft u ook uitvoerig uw lange vriendschap met de leider van Vlaams Belang meneer Filip Dewinter. Hoe heeft u elkaar leren kennen?"

"In het boek schrijf ik over hoe ik aan Filip Dewinter werd voorgesteld door mijn helaas te vroeg overleden goede vriend Graaf Jacques Moretus Plantin de Bouchout. Dit vormde het begin van mijn engagement bij het Vlaams Blok, later het Vlaams Belang. Verder komt hij echter niet aan bod in het boek omdat het vooral over feiten uit mijn privéleven gaat die politiek relevant zijn. Dit neemt niet weg dat hij een zeer belangrijke rol speelt in het Vlaams Belang als volksvertegenwoordiger en fractievoorzitter. Hij heeft het gevaar van islamisering van Europa als eerste onder de aandacht gebracht".


"Bekend is dat deze politicus al jaren waarschuwt voor de islam maar dat deze verwittigingen  tot nog toe aan dovemansoren zijn gericht. Wat is er toch aan de hand dat politiek correcten de gevaren van deze ideologie niet (willen) inzien?"

"Jaar na jaar vestigen zich steeds meer vreemdelingen en mensen met een migratieachtergrond zich in Europa. Door deze omvolking worden wij binnen afzienbare tijd een minderheid in onze eigen steden en binnen enkele decennia in onze landen. Deze nieuwe groepen, worden door de politieke elite gezien als hun kiesvee van de toekomst. Als zij deze mensen voor zich kunnen winnen, kunnen zij hun politieke macht binnen de democratie van de toekomst verzekeren. De paradox is dat het heersende diversiteitsdogma, op basis waarvan andere culturen in Europa geïmporteerd worden, onze samenleving islamitischer maakt wat  juist haaks staat op een diverse samenleving: de islam tolereert namelijk geen diversiteit maar streeft naar een islamistische monocultuur met onderdrukking en/of uitroeiïng van de gastculturen".

"De omstreden Libanese, maar in België woonachtige moslim Dyab Abou Jahjah die in 2008 Antwerpen op stelten zette door hevige rellen te veroorzaken wil u voor de rechter dagen vanwege het verschijnen van uw tweede boek. Is u bekend welke reden hij daarvoor heeft opgegeven?"

"Abou Jahjah is Libanees lid van Hezbollah. Hij kwam door asielbedrog naar Europa en werd via een schijnhuwelijk Belg. Zijn organisatie AEL (Arabisch-Europese Liga) ontketende inderdaad gewelddadige rellen in mijn thuisstad Antwerpen. U begrijpt dat de mening van zulk individu compleet irrelevant is".

"Heeft u al positieve  reacties mogen ontvangen uit eigen kring maar ook daarbuiten?"

"Hoewel mijn boek nog niet voorgesteld werd aan het grote publiek, kreeg ik al zeer veel positieve en vooral strijdvaardige reacties. Ook veel vrouwen zijn geïnteresseerd om mijn boek te lezen en dat vind ik bijzonder belangrijk. Ik schrijf politiek geïnspireerde boeken voor vrouwen. De manier waarop ik schrijf is volledig gericht op hun beleefwereld. Ik hoop hen zo te laten nadenken over belangrijke maatschappelijke thema’s en hen aan te zetten zich actief politiek in te zetten voor de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen".

 

"Kunt u beschrijven hoe het anno 2018 gesteld is met de 'zegeningen' van de regenboognatie in Vlaanderen?"

"Terwijl #Metoo een hysterisch containerbegrip is geworden waaronder ook flirten wordt geschaard, laten de cijfers zien dat Vlaanderen een vrouwonvriendelijk leefomgeving is. In Antwerpen bijvoorbeeld werd in 2017 bijna om de 2 dagen een vrouw verkracht door een individu of een groep. In amper 10% van de gevallen werden verdachten geïdentificeerd, dus het overgrote deel van de verkrachters loopt nog vrij rond. In de eerste 11 maanden van 2017 vonden in Antwerpen maar liefst 61 vrouwen de dood door doodslag of moord, met andere woorden: in Antwerpen wordt elke week opnieuw een vrouw gedood of vermoord. In diezelfde periode werden in totaal maar liefst 13.094 vrouwen slachtoffer van een crimineel feit, vooral slagen en verwoningen; dat zijn elke dag opnieuw 39 vrouwelijke slachtoffers. Meisjes en vrouwen zijn dus gewaarschuwd: door massa-immigratie en islamisering is Antwerpen en bij uitbreiding Vlaanderen een gevaarlijk gebied geworden. En als moeders niet veilig zijn, dan zijn hun dochters dat zeker niet".

"Als we het goed hebben begrepen is meer dan de helft van de inwoners in de grote steden van België reeds islamiet. Is dit juist?"

"We stellen in Vlaanderen al langer vast dat bij gezinnen van niet-Europese origine ze gemiddeld 2,6 kinderen per gezin krijgen. Bij Belgische gezinnen gaat het slechts om 1,3 kinderen per gezin. Vlamingen zijn daardoor intussen bijna een minderheid in eigen steden. Bovendien is er een witte vlucht uit de steden en moslims komen in de plaats. Zo islamiseren de steden in Vlaanderen langzaam aan. Er moet dan ook dringend een immigratiestop ingevoerd worden. Immigranten zijn vaak mensen die geen economische, sociale of culturele meerwaarde bieden en die de samenleving vooral geld kosten. Er is nog altijd een witte vlucht uit de Vlaamse steden. Moslims komen in de plaats, en de steden islamiseren. In Antwerpen volgt ondertussen meer dan de helft van de leerlingen van de basisscholen in het stedelijk onderwijs in Antwerpen islamitische godsdienst".

"Hoe vergaat het u als Vlaams Belang politicus. Is dat beruchte Cordon Sanitair nog steeds springlevend, of vertoond het misschien hier en daar wat haarscheurtjes?"

"Het cordon sanitair wordt nog steeds in stand gehouden maar vertoont in de praktijk veel barsten. Zo leg ik in mijn boek uit hoe ik er in slaagde om op basis van mijn wetsvoorstel uit 2004 een boerka verbod te laten invoeren in verschillende Europese landen. Het Vlaams Belang heeft al veel thema’s op de agenda kunnen plaatsen en de juiste politieke richting gewezen. Als we niet zoveel druk zouden uitoefenen op de politieke elite zou Vlaanderen er nóg erger aan toe zijn".

"Dan een ander punt. We nemen aan dat u de  'machtswisseling' van Zuma met Ramaphosa ook heeft gevolgd. We kunnen u zeggen dat dit lood om oud ijzer is. De ene dictator heeft de andere vervangen. Hoe ziet u de toekomst voor de Afrikaners waarvan velen het land al uit pure ellende zijn ontvlucht?"

"In mijn boek vertel ik over mijn reis als Miss België naar Zuid-Afrika met de Miss World organisatie, waarmee veel hulpprojecten bezocht heb en allerlei ‘fundraising’ deed onder het motto ‘Beauty with a purpose. Zuid-Afrika is volgens mij een typisch voorbeeld van een land waar naïeve Europeanen, die heilig geloven in de multiculturaliteit, alles uit handen geven en uiteindelijk zelf in het verdomhoekje terechtkomen".

"Bekend is dat alleen Vlaams Belang keer op keer, waar zij kan de kwestie van de plaasmoorde en nu ook de onteigeningen onder de aandacht brengt. Waar blijven toch die andere partijen?"

"Vlaams Belang zette onlangs nog de plaasmoorde op de agenda van het Vlaams Parlement. We vroegen minister-president Geert Bourgeois welke maatregelen de Vlaamse regering zou nemen indien het Zuid-Afrikaanse ANC-regime deze onteigeningen zou doorzetten. De minister-president liet weten de bezorgdheid van het Vlaams Belang te delen en beloofde “de situatie op te volgen”. Concreet zou hij de Zuid-Afrikaanse autoriteiten vragen de internationale verplichtingen na te leven. Het recht op eigendom is immers opgenomen in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Ik ben van mening dat onze politieke elite moet ophouden het Zuid-Afrikaanse regime te steunen met Vlaams belastinggeld onder het mom van ontwikkelingssteun tot de plaasmoorde ophouden en men garanties geeft dat er geen land op ondemocratische wijze in beslag genomen wordt zonder daarvoor een vergoeding te betalen".

"Engeland heeft onlangs verklaard dat ze het stelen van grond zonder vergoeding goedkeurt. Wat vind u van deze uitspraak?"

"De politieke toestand in Zuid-Afrika gaat van kwaad naar erger met medewerking van linkse politici in Europa. De linkse politieke elite in Europa neemt onvoldoende maatregelen tegen de Zuid-Afrikaanse regering in die de plaasmoorde laat verdergaan en bovendien wil overgaan tot inbeslagname van gronden van blanke Boeren zonder enige compensatie. Alleen al het feit dat politici zoals ik  de problemen in Zuid-Afrika willen aankaarten, is een doorn in het oog van linkse organisaties. Massa-immigratie en de multicultuur hebben geleid tot zelfhaat bij de Europeanen en daarom weigeren zij de problemen van de Afrikaanse Boeren in te zien, laat staan te helpen. De ‘weg met ons’-mentaliteit die gecultiveerd wordt door de antiracismelobby, zorgt ervoor dat Europa de eigen belangen niet meer durft te verdedigen en de eigen culturele eigenheid niet meer durft uit te dragen".

"We ronden af en wensen u op aanstaande zaterdag 5 mei heel veel succes met de verkoop van uw interessante boek".

"Ik dank u hartelijk".

U kan die boek bestel by: www.uitgeverijegmont.be