Afrikaner

SOUTH AFRICA: 'EVERYTHING IN AFRICA BELONGS TO US, WE MUST RECLAIM IT' – MALEMA news24.com May 25, 2017

Afrikanerland(Né, Nogal!)

Malema is nie tevrede om net in Suid Afrika koning te probeer kraai nie, hy praat nou sommer vir die hele Afrika! Hy dink seker hy is Jan Smuts, ‘n holis!

Wat uit hierdie aanmatige houding egter duidelik is, is die klimaat wat geskep is deur politieke leiers soos de Klerk en die liberaliste wat Afsonderlike ontwikkeling, oftewel apartheid, as ‘n euwel verklaar en vervang het met rasseintegrasie. Politieke kortsigtigheid is ‘n gevaarlike siekte van ons tyd waaraan die meeste postmoderne politici ly ten koste van hulleself en almal wat deur hulle gelei word.

Die verval, die chaos en die uiteindelike anargie en verlies aan lewens van grootliks onskuldige mense wat met die teenhang van afsonderlike ontwikkeling, naamlik rasseintegrasie die onvermydelike gevolg is, word ontken selfs midde in die ontplooiing daarvan!

Feit is dat nie Malema of Black First Land First se Andile Mngxitama, of welke ander swart en/of wit aktivis wat sulke uitsprake maak se dryfveer intelligensie is nie! Wat belangrik is is dat dit hulle verseker ook nie van die gevolge en verantwoordelikheid vrywaar nie! Net so onvermydelik as wat die gevolge van hulle verwarde politieke sin is, net so onvermydelik is die dag van verantwoording!

Malema besef dat die Afrikanervolk nie deur die plaaslike swartes alleen onderwerp sal kan word nie en gevolglik roep hy die hele Afrika op! Jy moet maar roep Malema! Roep soos die 450 profete van Baäl en die 400 profete van Asjera in 1Konings 18! En net toe Agab Elía sien, vra Agab vir hom: Is dit jy, jou beroerder van Israel?

Toe sê hy: Ek het Israel nie in beroering gebring nie, maar u en u familie, deurdat u die gebooie van die HERE verlaat het en agter die Baäls aan geloop het. 19. Stuur dan nou, laat die hele Israel by my bymekaarkom op die berg Karmel, ook die vierhonderd-en-vyftig profete van Baäl en die vierhonderd profete van Asjéra wat aan die tafel van Isébel eet. 20. En Agab het gestuur onder al die kinders van Israel en die profete op die berg Karmel bymekaar laat kom.

Aan die Afrikaners wat ons hulp en heil op ander plekke soek vra die AVP: 21. En Elía het nader gekom na die hele volk en gesê: Hoe lank hink julle op twee gedagtes? As die HERE God is, volg Hom na; en as Baäl dit is, volg hom na! Maar die volk het hom niks geantwoord nie.

Malema Afrika behoort aan die swartes

Economic Freedom Fighters leader Julius Malema (file photo).

Africans need to come together if they want to reclaim the economy, the land and the resources on the continent, EFF leader Julius Malema said on Thursday.

Speaking at an Africa Day celebration concert, Malema told hundreds gathered at Joubert Park in central Johannesburg that South Africans were selective in their xenophobia and only targeted their fellow African brothers and sisters.

He called for an end to xenophobia, saying the only way African people would succeed on the continent would be if they all came together.

"We must continue to celebrate those who embrace fellow Africans [and] isolate those who call people 'makwerekwere' (derogatory word used to describe foreigners).

"We must isolate those who are perpetuating the division of the African continent because without the unity of Africa we will never defeat the devil called Capitalism," Malema said.

He asked the crowd why they treated white foreign nationals differently to black ones.

"Why do you love white people so much yet you hate your own African brothers? When you chase foreigners, you never chase white people, you never chase Indians or Chinese people."

The reason for this was because Africans suffered from what he called self-hatred.

South Africa's Malema on Gender Equality, Economic Transformation

'Change Your Behaviour', Malema Tells SA Men

"It's because you don't love yourself, it's because you think everything black is cheap, it's because you think everything African must be killed.

"You are a puppet of white supremacy, you are a slave of white masters who have planted a seed of self-hate among our people," Malema said.

He then urged the crowd, made up of people from various parts of the continent including the Democratic Republic of Congo, Mozambique, Nigeria, South Africa and Zimbabwe that they should love themselves.

He sent a special message to South Africans, calling for tolerance.

"These people who are here in South Africa... didn't come here because of their own choice. They've got problems at home, in the same way we were in their countries when we had problems here in South Africa.

"We must return the favour, it's our culture 'motho ke motho, kabatho (a person is a person through others)' so if you do not embrace Ubuntu then you are not an African."

He said it was un-African to turn away a visitor, whether they had been invited or not, saying white people living on the continent were also uninvited visitors.

"It's in our culture to embrace visitors because that's what makes us good people. That's why we welcome white people. Even when we know this is not their home. This is not their home, they know that but we welcome them," Malema said.

It was therefore important that they behave like visitors and not try to "take over the continent" and respect Africans by seeing them as equals, he said.

"It is important that we continue to remind them that they came here uninvited but we welcomed them and will make their stay the most enjoyable stay, as long as they respect Africans.

"As long as they don't see Africans as their workers, as sub-human, as things to be disregarded when it comes to the economy. They must see Africans as equal partners, if not the majority shareholders of African economy because this economy of Africa belongs to the people of Africa."