Afrikaner

DÍT IS WAAROM JY NIE DURF STOP AS DIE “GEREG” JOU LANGS DIE PAD WIL AFTREK NIE

Waarom jy nie durf stop nie

Kobus Bester, owner of Best Care Ambulance Services

Twee maal in een week en dit is nie die eerste en enigste geval waar boosdoeners hulle as geregsdienaars voordoen en dan wetsgehoorsame blankes met blou ligte, sirenes en polisie univorms tot stilstand dwing en dan aanrand, mishandel en beroof nie!

Begrip vir die pyn en lyding van swartes, kleurlinge en Indiers wat apartheid aan hulle veroorsaak het, sê de Klerk! Wat van die fisiese pyn en lyding wat hy deur middel van hierdie barbaarsheid op ons blankes afgelaai het? Kan dit wees dat dieselfde lot wat sy vrou Maryke onder hierdie wettelose bestel getref het vir hom ‘n verlossing was?

Hierdie barbaarse wreedheid wat besig is om hand-oor-hand toe te neem namate die ekonomie drasties agteruitgaan en werkloosheid toeneem, is skynbaar vir de Klerk en genote vooruitgang! Wat vir ‘n spul politiekverwarde swakkelinge was sy kabinetslede wat sienderoë de Klerk se verraad sit en aanskou het sonder om hom te stuit. Is vir die van hulle wat nog lewe, Suid Afrika soos wat hy nou daar uitsien aanvaarbaar? Indien wel was die AVP se oordeel dat hulle onbevoeg was vir die eise van die tyd geregverdig. Indien hulle saamstem dat Suid Afrika nou in chaos verkeer, was die AVP steeds reg dat hulle onbevoeg was en kan met reg verklaar word dat die wat nie mislei was nie, bestempel kan word as volksverraaiers wat daarvoor verhoor behoort te word as die tyd daarvoor ryp geword het!

Bogus cops reign terror on Hartbeespoort road

 

Hijackers, pretending to be traffic cops or policemen, have hit twice on the Van der Hoff road the past week.

24 hours ago

                       

Kobus Bester, owner of Best Care Ambulance Services

Kobus Bester, owner of an ambulance service was seriously injured when two men in a white Golf with blue lights, he presumed to be policemen or traffic officials, pulled him off the road near Byenes around  21:00 on Tuesday night.

According to Xander Loubser, spokesperson for Best Care Ambulance Services, Kobus was pulled over by the men and then asked for his drivers’ licence.

“When he took out the licence the men took out a knife and told him to get out of the car.

“Kobus tried to grab a tool to defend himself and the men grabbed him and pulled him out of his bakkie. Kobus fought back and the men stabbed him on the head, in the face and on his arm before kicking him,” Xander said.

“They grabbed his wallet but fled and left his vehicle when Kobus kept on fighting them off.”

Kobus sustained serious injuries and is still in the Eugene Marais hospital in Pretoria.

“This was the second time Kobus was involved in a hijacking incident. He was shot in the stomach by hijackers in 2008.”

On Friday presumably the same bogus traffic cops robbed a motorist and his passenger at gunpoint of their vehicle and other personal belongings on Van der Hoff road near Ten Rooms.

“The man and woman were driving from Rustenburg to Pretoria around 14:30 when they were stopped by a bogus traffic cop who asked for the driver’s licence,” said Hartbeespoort community policing forum spokesperson, Romano van der Spuy.

The couple were forced out of the vehicle, tied up in the bushes and robbed of their personal belongings before the robbers fled with their vehicle.

The Hartbeespoort police and the Hercules police are investigating the two cases.