1 2 3c

Totale besoekerstal

Artikels vertoon Trefslae
6691340

Besoekers aanlyn

Ons het 23 gaste en geen lede aanlyn

 

  Videos en Toesprake

 

jacob zuma sing shoot the boer

 

Teken aan

Afrikaner

ONDER HOM OF SONDER HOM?

BybelJohannes 14:1-31

“Hy wat My nie liefhet nie, bewaar my woorde nie; en die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat My gestuur het.” (:24)

Kon enigeen van ons onsself as kinders indink dat ons met ons eie oë sou sien hoedat Jesus Christus selfs hier in ons vaderland, in ons eie kerke, verwerp en verag sou word soos wat die Jode van ouds Hom verag het? Dit is weliswaar nie lekker om te sien hoedat die wêreld feitlik waansinnig raak in hul ywer om God en Sy gebooie te probeer omverwerp nie. Hierdie optrede is egter nie veronderstel om as ‘n skok na die kinders van God te kom nie. “LAAT julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My.” (:1). Jesus Christus het hierdie gebeure al tydens Sy lewe op aarde voorspel en die vervulling daarvan is ‘n bevestiging van Sy ondeurgrondelike en oneindigende wysheid.

Jesus het ons beloof om by ons te bly, selfs nadat Hy na die hemel opgevaar het. Hy het die Gees van die waarheid gestuur om in die harte van Sy kinders te kom woning maak. Dit is dan ook ‘n vereiste van God, nl. dat ons as Sy kinders Sy gebooie in ons harte sal bewaar en koester en na die nakoming daarvan sal streef. “Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom liefhê en My aan hom openbaar.” (:21)

Dit is, om die minste te sê, skokkend om te sien hoedat die hedendaagse kerke en teoloë ontspoor. ‘n Mens sou verwag dat die predikante en hoofde van die kerk die Skrifgesag sou verdedig teen lidmate wat beswaar daarteen maak. Die omgekeerde is egter waar wanneer ons kyk hoedat moderators, teoloë en akademici alles in die stryd werp om die Skrifgesag te ondermyn terwyl lidmate hieroor beswaard raak en die kerk in hul hordes verlaat. “want die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God; want daar is geskrywe: Hy wat die wyse mense in hulle listigheid vang; en verder: Die Here ken die gedagtes van die wyse mense, dat dit nietig is. “ (1 Kor. 3:19&20). (Dit verdien om gemeld te word dat daar ook nog predikante is wat die goeie stryd stry om die behoud van die ware evangelie van Jesus Christus in die kerk, maar diegene waarna in ‘n negatiewe lig verwys word, is ongetwyfeld besig om die oorhand te kry in die institusie-kerk van vandag).

Die keuse wat deurgaans deur akademici, teoloë en moderators gemaak moet word, maar ook deur elke individu persoonlik, is eintlik ‘n baie eenvoudige keuse – “Dit is onder God óf sonder God?” Ek kies m.a.w. om onder Sy Gesag te lewe en besluite te neem, óf om Sy Gesag oor my lewe te verwerp en my eie keuses te maak met ‘n humanistiese en individualistiese ingesteldheid. “Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Hy wat My nie liefhet nie, bewaar my woorde nie; en die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat My gestuur het. “ (:23&24). “want wie nie teen ons is nie, is vír ons.” (Markus 9:40). Ek kies om God lief te hê en gedryf deur hierdie liefde vir Hom probeer ek om na die beste van my menslike vermoë Sy gebooie te onderhou en te bewaar omdat ek graag wil hê dat Hy in my hart sal woning maak en oor my lewe regeer. Die alternatief is om te kies om sonder God te leef en om Sy Woord te verag omdat jy glo dat jy as mens instaat is daartoe om jou eie heil te bewerk. Laasgenoemde is m.a.w. die verwerping van Jesus se Koningskap en gesag oor jou lewe.

Ek is seker dat daar tans menige Afrikaners is wat met groot kwelvrae in hul harte rondloop a.g.v. verskriklike wendinge in die hedendaagse kerke. Dit is uiters belangrik om deurentyd te onthou waarom u ‘n kerkganger geword het en u antwoord hierop sal hopelik wees dat dit was om God te dien en te aanbid. Wanneer God en Sy Woord egter nie meer die hoogste gesag in u gemeente is nie, sal u uself die vraag moet afvra waarom u dan steeds by u betrokke gemeente inskakel? Kan u God in ‘n kerk dien waar Hy openlik verag en verdryf word? Dit is uiters noodsaaklik om te onthou dat God nie godsdienstigheid van Sy kinders vra nie, maar godvrugtigheid. Dit is onmoontlik om Christus (die Woord) te verag en steeds godvrugtig te wees. “Bly in My, soos Ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in My nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.” (Joh. 15:4&5).

Dit is my versugting vanoggend aan my volksgenote en gelowiges in Jesus Christus dat ons nie die geloof sal verlaat bloot omdat politici en kerklui die pad byster raak nie! Sou u dalk tot die besef kom dat u u gemeente sal moet verlaat omdat God nie meer daar gedien en geëer word nie, onthou die blye versekering en troos dat Hy by u sal woning maak wanneer u Hom liefhet en Sy Woord bewaar. “Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak.Ons vyande kan Hom dalk uit die kerke verdryf, maar hulle kan Hom nie daarbinne vasvang om te verhoed dat Hy na ons kom om in ons harte te woon nie!

Dit is uiters belangrik om te onthou dat geen institusie, organisasie of mens die weg na saligheid is nie. Jesus Christus alleen is die weg en die waarheid en die lewe. “Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.” Enigeen wat Hom verloën, is besig om te dwaal en kan nie nagevolg word nie!

Die keuse bly egter vanoggend u eie – “Onder Hom, óf sonder Hom?”

 s1

 d1

 sw1

 v1

Haat Spraak  

 

Volkstem Vorige Uitgawes Advertensie